Go to content

Verslaglegging

De AFM publiceert periodiek speciale publicaties zoals het jaarverslag, de agenda en trendzicht. Op deze pagina bundelen we deze publicaties en verwijzen we door naar publieksversies opgemaakt in Foleon. 

Jaarverslag

Het AFM-jaarverslag biedt een overzicht van wat we hebben gedaan om onze doelstellingen te realiseren en wat hier de effecten van waren. Daarnaast geven we aan hoe we de uitvoering van ons toezicht inrichten en welke kosten hieraan waren verbonden.

Agenda

De AFM Agenda duidt de belangrijkste trends en risico's in de financiële sector en laat zien wat onze belangrijkste prioriteiten en activiteiten zijn voor het komende jaar.