Trendzicht 2023

Elk jaar signaleren wij de belangrijkste trends en bijbehorende risico’s die de financiële markten gaan beïnvloeden. Daarop ontwikkelen wij daarna onze toezichtagenda.

Trends en risico's

Het post-corona optimisme van begin 2022 heeft plaatsgemaakt voor een steeds breder gevoelde omslag in sentiment en economie, ingezet door de Russische inval in Oekraïne. De gasprijsexplosie heeft de koopkracht van huishoudens en winstgevendheid van het bedrijfsleven onder druk gezet. De financiële markten in Nederland hebben de turbulentie vooralsnog goed doorstaan. De onzekerheid blijft echter hoog. In Trendzicht 2023 analyseren we deze ontwikkelingen en de risico's, knelpunten en beheersmaatregelen binnen onze vier toezichtsgebieden.

Trendzicht cover 2023

Duurzame beleggers in kaart

Tegelijk met Trendzicht is de publicatie ‘Duurzame beleggers in kaart - Onderzoek naar doelstellingen en verwachtingen van duurzame retailbeleggers’ verschenen.

Duurzame beleggers in kaart

Afzonderlijke onderwerpen van Trendzicht 2023

Direct een van de hoofdstukken van Trendzicht 2023 in duiken? Download onze analyse naar trends op de financiële markten, onze risicokaarten, onze analyse van de gastermijnmarkt of de analyse over de impact door duurzaam beleggen.

Trends

Trends


Risicokaarten

Risicokaarten


Analyse van de gasmarkt

Analyse gastermijn markt


Impact door duurzaam beleggen

Hoofdstuk 4 duurzaam beleggen

Archief

Bekijk publicaties van voorgaande jaren.

2022

In Trendzicht 2022 signaleerden we onder meer deze trends en risico's: macro-economie, digitalisering en duurzaamheid.

Trendzicht 2022 (pdf)
Publieksversie Trendzicht

2021

In Trendzicht 2021 signaleerden we onder meer deze trends en risico's: verantwoorde hypotheekverstrekking, concurrentie tussen beurzen en handelsplatformen en de effecten van datagebruik op de financiëlemarktstructuur.
Trendzicht 2021 (pdf)
Publieksversie Trendzicht

2020

In Trendzicht 2020 signaleerden we deze trends en risico's: kwetsbaarheid bij aflossingsvrije hypotheken, hervorming van referentierentes en digitalisering van financiële dienstverlening.

Trendzicht 2020 (pdf)
Trendzicht: publieksversie

2019

In Trendzicht 2019 signaleerden we deze trends en risico's: politieke onzekerheid, digitalisering van de financiële sector en transitie naar een duurzame samenleving en economie.

Trendzicht 2019 (pdf)