Go to content

Jaarverslag

Het AFM-jaarverslag 2022 biedt een overzicht van wat we in 2022 hebben gedaan om onze doelstellingen te realiseren en wat hier de effecten van waren. Daarnaast geven we aan hoe we de uitvoering van ons toezicht inrichten en welke kosten hieraan waren verbonden.

Daarnaast is dit jaar voor het eerst ook het sociaal jaarverslag openbaar gemaakt over de medewerkers en het gevoerde sociale beleid.

Archief

Bekijk de jaarverslagen over voorgaande jaren (tot en met 1997).

2021

Jaarverslag (pdf)

2020

Jaarverslag (pdf)

2019

Jaarverslag (pdf)

2018

Jaarverslag (pdf)

2017

Jaarverslag (pdf)

2016

Jaarverslag (pdf)

2015

Jaarverslag en jaarrekening (pdf)

2014

Jaarverslag en jaarrekening (pdf)

2013

Jaarverslag en jaarrekening (pdf)

2012

Jaarverslag en jaarrekening (pdf)

2011

Jaarverslag en jaarrekening (pdf)

Ouder