Go to content

Strategie 2023-2026

De AFM staat voor duurzaam financieel welzijn in Nederland. Voor gerechtvaardigd vertrouwen en vernieuwing van de hele sector. Tegelijk evolueert onze wereld steeds verder. De komende periode vragen digitalisering, verduurzaming en internationalisering in het bijzonder onze aandacht.

Deze langlopende, fundamentele ontwikkelingen blijven impact hebben op de werking van financiële markten en beïnvloeden onze koers en onze toezichtaanpak. De AFM zal ook zelf meer wendbaar en lerend zijn. Met gemotiveerde en getalenteerde mensen. En met goede data en IT, die ons helpen ons bij risicogestuurd, datagedreven en resultaatgericht toezicht.

We vatten onze strategie samen in het strategiehuis.


AFM Strategiehuis

Door te klikken op de afbeelding is een dynamische versie van het strategiehuis te downloaden

Archief

Strategie 2020-2022

De AFM-strategie 2020-2022 bouwt voort op de vernieuwing en versterking van het toezicht die de afgelopen jaren is ingezet en stuurt bij op wat er in de buitenwereld gebeurt. De AFM heeft vier toezichtgebieden: financiële dienstverlening, kapitaalmarkten, assetmanagement en accountancy. Voor elk toezichtgebied is bepaald wat het belangrijkste doel is de komende jaren. Die toezichtdoelen willen we AFM bereiken door proactief, datagedreven en invloedrijk te zijn.