Go to content

Agenda

De AFM Agenda 2023 duidt de belangrijkste trends en risico's in de financiële sector en laat zien wat onze belangrijkste prioriteiten en activiteiten zijn voor het komende jaar.

Plannen voor 2023

De AFM ziet dat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en internationalisering elkaar raken en versterken. En ze raken niet een enkeling, maar iedereen. Het gevolg hiervan is dat er geen eenvoudige oplossingen zijn om de risico’s die gepaard gaan met deze trends op te vangen. De ontwikkelingen vragen aanpassing van de financiële sector en bijsturing van beleidmakers en toezichthouders. Dit staat in de zojuist gepubliceerde AFM Agenda 2023. Deze agenda beschrijft de trends en risico's in de financiële sector en licht de prioriteiten en activiteiten voor de AFM voor het komende jaar toe. De prioriteiten komen voort uit de vernieuwde AFM Strategie (2023-2026), die tegelijk met de Agenda is gepubliceerd.

Onderzoeksagenda 2023-2026

Naast onze directe toezichtstaken voeren wij toegepast (wetenschappelijk) onderzoek uit. Dit onderzoek heeft tot doel om algemene kennis te vergaren en sectorbrede risico’s in kaart te brengen. Daarmee draagt onderzoek bij aan het effectiever maken van toezicht en beleid.

In onze onderzoeksagenda introduceren we de zes nieuwe onderzoeksthema’s die we in de jaren 2023-2026 zullen uitdiepen. Dit zijn brede, overkoepelende thema’s die de strategische prioriteiten van de AFM weerspiegelen en ons helpen bij het realiseren van onze toezichtdoelstellingen.

Archief

De AFM Agenda duidt de belangrijkste trends en risico's in de financiële sector en laat zien wat onze belangrijkste prioriteiten en activiteiten zijn. Bekijk hier een overzicht van eerdere gepubliceerde agenda's.

Agenda 2022

De AFM Agenda 2022 stelt dat de klimaatdoelstellingen de komende decennia in grote mate de maatschappelijke agenda bepalen. Ook in ons toezicht neemt de duurzaamheidstransitie een centrale plaats in. Andere belangrijke aandachtsgebieden zijn de bescherming van retailbeleggers, het voorkomen van marktmisbruik, de transitie naar een nieuw pensioenstelsel en de uitbreiding van het toezicht op accountantsorganisaties.

-> Download de Agenda 2022

Agenda 2021

De AFM Agenda 2021 duidt de belangrijkste trends en risico's in de financiële sector en laat zien wat onze belangrijkste prioriteiten en activiteiten zijn voor het komende jaar.

-> Download de Agenda 2021

Agenda 2020

De AFM richtte zich in 2020 op de bescherming van consumenten in kwetsbare situaties. Daarnaast namen de inspanningen in het toezicht op de Nederlandse kapitaalmarkt toe. Door brexit kozen veel buitenlandse marktpartijen voor Nederland als vestigingsplaats. Een veel groter volume van beschikbare transactiedata stelt de AFM in staat om scherper toezicht te houden op de kapitaalmarkt.

-> Download de Agenda 2020

Agenda 2019

Hoe de AFM komend jaar toezicht houdt staat in de Agenda 2019. De keuze aan toezichtactiviteiten is onder meer gebaseerd op de belangrijkste trends en bijbehorende risico’s. Een verkenning van deze trends stond in oktober 2018 in AFM Trendzicht 2019. Naast politieke onzekerheid (met name brexit) zijn dat de voortschrijdende digitalisering van financiële dienstverlening, en de rol van de financiële sector in de transitie naar een duurzame samenleving en economie.

-> Download de Agenda 2019

Agenda 2018

De AFM start in 2018 nieuwe initiatieven op het gebied van data-analyse om beleggers beter te beschermen tegen malafide praktijken en marktmisbruik. Dankzij de herziene Europese Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) krijgt de AFM hiervoor extra instrumenten. Het vernieuwen van toezicht door intensief data-gebruik is een van de speerpunten van de AFM, ook voor een eerlijke werking van kapitaalmarkten.

-> Download de Agenda 2018

Agenda 2017

De AFM houdt scherp toezicht in een steeds sneller veranderende financiële wereld. Vooruitblikken op nieuwe risico’s, problemen vroegtijdig aanpakken en voorkomen, dat is de inzet van de AFM voor 2017. Vooral op markten waar de consumenten hard geraakt kunnen worden, zoals die van consumptief krediet, hypotheken, pensioen en beleggen. De AFM blijft haar toezicht versterken en vernieuwen om zo financieel leed te voorkomen bij consumenten en te zorgen voor goed functionerende financiële markten.

-> Download de Agenda 2017