Vergelijkingskaart

Financieel dienstverleners zijn verplicht om een vergelijkingskaart aan de consument te verstrekken voor advies over en bemiddeling in producten die onder het provisieverbod vallen.

De vergelijkingskaart vervangt per 1 april 2023 het dienstverleningsdocument (DVD). De vergelijkingskaart heeft een vast format. De vergelijkingskaart is bedoeld om meer transparantie over financiële dienstverlening te krijgen. Met een vergelijkingskaart kunnen consumenten diensten en kosten eenvoudig vergelijken. Een vergelijkingskaart kan worden opgesteld met de vergelijkingskaartapplicatie, te vinden via het AFM Portaal.

Overgangstermijn

De vergelijkingskaart is de vervanger van het dienstverleningsdocument. Tussen 1 april 2023 en 1 september 2023 geldt een overgangsperiode waarin u zowel de vergelijkingskaart als het dienstverleningsdocument mag gebruiken, mits de informatie in het dienstverleningsdocument actueel is.

De DVD-generator in het AFM Portaal zal per 1 april 2023 niet meer beschikbaar zijn. Vanaf deze datum is het alleen mogelijk om een nieuwe vergelijkingskaart aan te maken.

Vergelijkingskaart verplichting

Of de verplichting om een vergelijkingskaart beschikbaar te stellen geldt voor uw onderneming, hangt van een aantal zaken af. Gebruik onderstaande schema's om te bepalen of u een verplichting heeft.

Reikwijdteschema voor adviseurs en/of bemiddelaars
Reikwijdteschema voor collectieve vergunninghouders
Reikwijdteschema voor aanbieders

Vergelijkingskaartapplicatie

De AFM stelt per 1 april 2023 een applicatie beschikbaar, waarmee een vergelijkingskaart kan worden gegenereerd dat voldoet aan de vormvereisten. Een vergelijkingskaart kan worden opgesteld met de vergelijkingskaartapplicatie, te vinden via het AFM Portaal.

Hieronder staan vier voorbeelden van ingevulde vergelijkingskaarten:  

• Vergelijkingskaart hypotheek
• Vergelijkingskaart pensioenaanvraag werkgever
• Vergelijkingskaart risico's afdekken
• Vergelijkingskaart vermogen opbouwen

Handleiding

De AFM stelt per 1 april 2023 een applicatie beschikbaar voor het opstellen van een vergelijkingskaart. Bij het invullen kunt u de handleiding vergelijkingskaartapplicatie gebruiken. Deze handleiding geeft antwoord op vragen over de diverse stappen die moeten worden doorlopen.

Let op: De applicatie is nog niet beschikbaar en de regelgeving is nog niet officieel gepubliceerd, u kunt op dit moment geen vergelijkingskaart opstellen. We stellen de handleiding wel reeds beschikbaar ter voorbereiding op de komst van de vergelijkingskaart.

Uitlegvideo's

Om te helpen bij het opstellen van de vergelijkingskaart in de applicatie hebben wij twee video's gemaakt. In de eerste video leggen we uit hoe de applicatie werkt. In de tweede video gaan we dieper in op onderdeel 4: onafhankelijk advies. 

Alsjeblieft accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

In deze video leggen we uit hoe een vergelijkingskaart kan worden aangemaakt in de online applicatie in het AFM Portaal

Alsjeblieft accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

In deze video gaan we dieper in op onderdeel 4 van de vergelijkingskaart over onafhankelijk advies

De vergelijkingskaart moet goed vindbaar zijn

Een vergelijkingskaart moet u niet alleen aan de klant verstrekken, dus actief overhandigen, maar moet ook goed vindbaar zijn op uw website of via andere digitale kanalen. Een voorbeeld van een ander digitaal kanaal is bijvoorbeeld een ‘app’. Een vergelijkingskaart is goed vindbaar als een consument de vergelijkingskaart kan vinden op of via een webpagina waar de consument naar informatie zoekt die in de vergelijkingskaart wordt behandeld.

Voorbeelden hiervan zijn webpagina’s waar informatie wordt gegeven over de dienstverlening, de bijbehorende kosten en het betreffende product (zoals de hypotheek).

In de Beleidsregel Informatieverstrekking zijn ook voorbeelden genoemd van moeilijk vindbare informatie, zoals dat informatie moeilijk vindbaar is als de informatie op webpagina’s staat waar de consument niet naar informatie zoekt die in de vergelijkingskaart wordt behandeld. Zo is informatie over de vergelijkingskaart ook moeilijk vindbaar als deze op de website staat onder het thema ‘Klantenservice’ of ‘Juridische informatie’.