Go to content

Kredietwaarschuwing

Financiële ondernemingen zijn verplicht in reclame-uitingen voor krediet een waarschuwing op te nemen over de gevolgen die aan dit krediet verbonden zijn.

Het doel van deze waarschuwing is het bewustzijn van consumenten te verhogen over de mogelijke gevolgen van lenen. De kredietwaarschuwing bestaat uit de waarschuwingszin “Let op! Geld lenen kost geld” en het waarschuwingssymbool.

Waarschuwing in reclame-uitingen

De Nadere Regeling Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (Nrgfo) bevat de regels voor het opnemen van een waarschuwingszin- en symbool in reclame uitingen voor krediet. Deze waarschuwing is verplicht voor alle kredietreclames op televisie, radio, internet en in gedrukte media. Uitgezonderd zijn reclames voor hypothecaire kredieten wanneer er in de reclame geen relatie met een ander bestedingsdoel wordt gelegd dan de verwerving van de eigen woning.

 

De waarschuwing (de combinatie van zin en symbool) mag niet zelf worden vormgegeven, er moet gebruik gemaakt worden van het materiaal van de AFM. Hieronder worden per medium de verplicht te gebruiken beeld- en audiobestanden weergegeven, beschikbaar in verschillende formaten. Ook wordt door middel van een korte toelichting de regels voor opname van de waarschuwing weergegeven: voor de exacte regelgeving wordt doorverwezen naar de Nrgfo. Zie de veelgestelde vragen hierover.

Reclame-uitingen in drukwerk en op websites

Positionering en formaat

In reclame-uitingen in drukwerk moet de waarschuwing gecentreerd onderaan worden opgenomen. Voor reclame-uitingen op de website geldt dat de waarschuwing gecentreerd bovenaan in de reclame-uiting getoond moet worden.

 

In de regel moet de waarschuwing dezelfde breedte hebben als de reclame-uiting. En de waarschuwing moet minimaal 10% van de totale hoogte van de reclame-uiting in beslag nemen. Het formaat van het in de waarschuwing gebruikte lettertype moet minimaal 7 punten hebben als minimumwaarde. De volledige regels zijn te lezen in Artikel 2:2 Nrgfo.

 

In drukwerk

Onder reclame-uitingen op schrift wordt in ieder geval begrepen reclame-uitingen in kranten, dag- week- en maandbladen, radio- en televisiebladen en andere schriftelijke media waar onder catalogi, brochures, direct-mail per post en e-mail, sms-diensten en billboards.

 

Op een website

Elke webpagina die een reclame-uiting bevat, moet ook de waarschuwing tonen. Het is dus niet voldoende als de waarschuwing alleen op de startpagina staat.  Daarnaast moet de waarschuwing getoond worden bij alle reclame-uitingen op internet, ook als ze bewegende beelden bevatten of in bannervorm worden getoond. Als de reclame-uiting op de website ook audio bevat, moet de waarschuwing ook in audio worden vermeld. Waar u rekening mee moet houden bij het gebruik van de audiobestanden, leest u bij reclame-uitingen die ten gehore worden gebracht.

Audioreclame-uitingen via radio of website

Reclame-uitingen via radio of website moeten worden voorzien van de waarschuwing uit onderstaand geluidsbestand. De waarschuwing moet direct aansluitend aan de reclame-uiting worden afgespeeld.

Op een website is het mogelijk een reclame-uiting ten gehore te brengen zonder bijbehorend beeld. Deze reclame-uitingen worden gelijkgesteld met reclame-uitingen op de radio. Het te downloaden geluidsfragment waarin de waarschuwing is opgenomen dient op oorspronkelijke snelheid afgespeeld te worden en met eenzelfde volume als de reclame-uiting.

Downloadbestanden voor kredietwaarschuwing Lenen kost geld

In de tabel hieronder vindt u downloadbestanden naar verschillende kredietwaarschuwingsformaten. In het document: Voorbeeld afbeeldingsformaten kredietwaarschuwing geven wij aan in welke type reclame-uitingen deze gebruikt kunnen worden.

Bestanden voor drukwerk en online reclame

eps 

 jpeg

 1e formaat  1e formaat
 2e formaat  2e formaat
 3e formaat  3e formaat
 4e formaat  4e formaat
 5e formaat  5e formaat
 6e formaat  6e formaat


Reclame-uitingen in digitale media

De voorgeschreven formats voor de kredietwaarschwuing bestaan uit tekst en afbeelding. Bij digitale mediakanalen is het praktisch niet altijd mogelijk om afbeeldingen te tonen of kan de (schrijf)ruimte te beperkt zijn. In voorkomende gevallen mag daarom in plaats van het voorgeschreven format een tekst worden getoond:

"Let op! Geld lenen kost geld"

De tekst mag alleen worden opgenomen als de onderneming kan aantonen dat de voorgeschreven formats niet toepasbaar zijn. Daarnaast moet worden voldaan aan de (vorm)voorschriften die aan de tekst zijn gesteld in § 2.2 Nrgfo Wft


Audiobestanden voor radioreclame

wav

mp3

Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld

Bestanden voor tv-reclame

eps 

jpeg

Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld