Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Vrijstellingsvermelding

Ondernemingen die voor een activiteit gebruik maken van een vrijstelling van het toezicht moeten in vermeldingsuitingen een verplichte vrijstellingsvermelding opnemen. De vrijstellingsvermelding bestaat uit een zin en een symbool.

De verplichting geldt voor ondernemingen met een vrijstelling van enerzijds toezicht van de AFM en anderzijds de vergunningplicht en/ of prospectusplicht. U moet een van de afbeeldingen gebruiken als u bent vrijgesteld van de vergunning- en/ of prospectusplicht.

Verplichte zin voor vrijstelling van een vergunning:

vb-vrijstelling-vergunning


Verplichte zin voor vrijstelling van een getoetst prospectus:

vb-vrijstelling-prospectus 


Verplichte zin voor vrijstelling van een vergunning en prospectus:
vb-vrijstelling-dubbel 


Met de vrijstellingsvermelding draagt u bij aan een betere bescherming van de belegger. Door de voorgeschreven vrijstellingsvermelding moet de belegger zich bewust worden van het feit dat de activiteit vrijgesteld is en dat hij rekening moet houden met andere risico’s dan wanneer de activiteit onder toezicht van de AFM staat.


De vrijstellingsvermelding moet worden opgenomen in alle vermeldingsuitingen gericht aan (potentiële) particuliere beleggers. Het gaat om een breed spectrum van uitingen, die kunnen verschillen per type activiteit: aanbod, reclame-uitingen, website, documenten waarin het aanbod in het vooruitzicht wordt gesteld en/of andere onverplichte precontractuele informatie. In de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen schrijft de AFM voor hoe en waar de vrijstellingsvermelding opgenomen moet worden.


Bij reclame-uitingen moet een vrijstellingsvermelding worden opgenomen. Wilt u weten of uw uiting een reclame-uiting is? In hoofdstuk 1 van de Beleidsregel Informatieverstrekking is hierover meer informatie opgenomen. In hoofdstuk 7 van deze beleidsregel staat aanvullende informatie omtrent de vrijstellingsvermelding.