Go to content

Vergunning wijzigen

Als de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt of als u uw activiteiten wenst te staken, dan moet u dit aan de AFM melden. Dit kan gevolgen hebben voor de verstrekte vergunning.

Relevant zijn bijvoorbeeld wijzigingen in de crowdfundingdiensten die u aanbiedt, de rechtsvorm van uw onderneming en/of de aandeelhouders of de personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van de onderneming.

Wijzigingen in crowdfundingdiensten

Het hierbij om wijzigingen in één of meerdere van de volgende diensten.

Hoofddiensten:

• Het faciliteren van het verstrekken van leningen;
• Het plaatsen zonder plaatsingsgarantie van effecten en voor crowdfunding toegelaten instrumenten, en de ontvangst en doorgifte van orders;

Nevendiensten:

• het beheren van een prikbord;
• het aanbieden van individueel portefeuillebeheer van leningen;
• het verlenen van activabewaringsdiensten;
• het verlenen van betalingsdiensten;
• het gebruik van special purpose vehicles voor het verlenen van crowdfundingdiensten;
• het toepassen van kredietscores op crowdfundingprojecten;
• het voorstellen van de prijs en/of de rentevoet voor crowdfundingaanbiedingen;
• het instellen en beheren van een noodfonds.

Als u extra diensten wil gaan aanbieden, dan is een uitbreiding van de vergunning nodig. Mocht u één of meerdere diensten willen staken, dan is een (gedeeltelijke) intrekking van de vergunning nodig.

Uitbreiding van de vergunning

U dient een aanvraag tot uitbreiding van uw vergunning in bij de AFM. Een aanvraag tot uitbreiding van de vergunning wordt behandeld als een vergunningaanvraag als bedoeld in artikel 12 ECSPR. Hier vindt u informatie over het aanvragen van een vergunning.

Intrekken vergunning (of ontheffing)

Crowdfundingdienstverleners kunnen hun vergunning geheel of gedeeltelijk laten intrekken. Bij het verzoek tot vergunningintrekking vragen wij u om in ieder geval een begeleidend schrijven mee te sturen waarin u uw verzoek toelicht. Dit geldt ook als u een houder bent van een ontheffing bemiddelaar in opvorderbare gelden en u uw dienstverlening gaat staken.

De AFM kan voorwaarden verbinden aan het besluit tot intrekking, zoals de termijn waarbinnen de dienstverlening geheel of gedeeltelijk moet zijn afgewikkeld. Gedurende de afwikkeling wordt de crowdfundingdienstverlener aangemerkt als vergunninghoudende onderneming.

Uw verzoek kunt u mailen naar CSPvergunningaanvraag@afm.nl. Het is belangrijk dat u de AFM tijdig informeert.

Rechtsvormwijzigingen

Als u de rechtsvorm wilt wijzigen moet u dit melden bij de AFM. De AFM toetst dan opnieuw of uw onderneming voldoet aan de voorwaarden voor een vergunning als crowdfundingdienstverlener als bedoeld in de ECSPR. Als dit het geval is dan verleent de AFM een vergunning aan de nieuwe onderneming. Deze onderneming krijgt daarmee ook een nieuw vergunningnummer.

Uw verzoek kunt u mailen naar CSPvergunningaanvraag@afm.nl. Het is belangrijk dat u de AFM tijdig informeert.

Het is belangrijk dat u wijzigingen in aandeelhouders of de personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van de onderneming tijdig doorgeeft aan de AFM. Let op het gaat hierbij ook om wijzigingen in de antecedenten en bewijsmiddelen die zijn verstrekt, of moeten worden verstrekt, in het kader van artikel 12, lid 2, onder l) en artikel 12 lid 3, onder b) ECSPR.

Hier vindt u informatie over het toetsen van aandeelhouders en personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur.

Kosten en termijn

Voor een melding van een rechtsvormwijziging of het intrekken van een vergunning, brengen wij geen kosten in rekening. De wettelijke behandeltermijn is 13 weken.

Voor het uitbreiden van een vergunning gelden de reguliere tarieven en termijnen voor de behandeling van een vergunningaanvraag zoals op deze pagina genoemd.