Go to content

Vergunning aanvragen

Nieuwe en bestaande crowdfundingdienstverleners moeten een vergunningaanvraag indienen bij de AFM als zij hun dienstverlening willen aanbieden. De AFM toetst vervolgens of zij voldoen aan de vereisten en de doelstellingen van de Europese crowdfundingverordening (ECSPR) 2020/1503.

Op het moment dat de AFM een vergunning verleent kan een crowdfundingdienstverlener zijn diensten ook in de andere EU-lidstaten aanbieden, via een Europees paspoort voor grensoverschrijdende dienstverlening (zie ECSPR artikel 18). Zij moet dit wel expliciet hebben aangegeven in de vergunningaanvraag.

Een crowdfundingdienstverlener kan ook na vergunningverlening nog een paspoort aanvragen. Hier vindt u meer informatie over paspoorten.

Indienen aanvraag

Het aanvragen van een vergunning begint met het indienen van een verzoek om een aanvraagformulier. Dit kan via het e-mailadres CSPvergunningaanvraag@afm.nl.

Het aanvraagformulier is gebaseerd op de ECSPR (met name artikel 12) en de betreffende gedelegeerde verordening (2022/2112). In het aanvraagformulier dat de AFM u zal toezenden staat wat wij van u verwachten voor het aanvragen van een vergunning.

Let op: bestaande crowdfundingdienstverleners moeten uiterlijk op 11 november 2023 over een ECSPR-vergunning beschikken om hun dienstverlening te kunnen voortzetten. Vraag daarom zo snel mogelijk maar uiterlijk 11 mei 2023 een vergunning aan. Zo verwacht de AFM dat de aanvraag behandeld kan zijn voor 11 november 2023, mits deze aanvraag volledig en van goede kwaliteit is.

Tijdslijnen

Nadat de AFM het ingevulde aanvraagformulier met bijlages ontvangen heeft, wordt binnen 25 werkdagen beoordeeld of de aanvraag volledig is. Indien de aanvraag niet volledig is, vragen wij de aanvullende informatie alsnog aan te leveren binnen een gespecificeerde termijn.

Zodra een aanvraag volledig is, ontvangt u hiervan een bevestiging. De behandeltermijn van de aanvraag gaat vanaf dat moment lopen. De AFM kan naar aanleiding van de inhoudelijke beoordeling met aanvullende vragen komen. Binnen drie maanden na ontvangst van een volledige aanvraag beoordeelt de AFM of de crowdfundingdienstverlener voldoet aan de vereisten van de ECSPR en wordt een besluit genomen tot verlening of weigering van een vergunning.

Toetsing en kosten

De kosten voor de behandeling van een vergunningaanvraag zijn 200 euro per uur met een maximum van 75.000 euro. Deze zijn vastgesteld door het Ministerie van Financiën.

Bij de behandeling van de aanvraag toetst AFM ook de personen die betrokken zijn de crowdfundingdienstverlener. Personen die betrokken zijn bij het bestuur van een crowdfundingdienstverlener moeten betrouwbaar en/of geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Daarnaast worden aandeelhouders met een belang van 20% of meer in de crowdfundingdienstverlener getoetst te worden op betrouwbaarheid. AFM kijkt daarbij naar directe en indirecte aandeelhouders. Meer informatie over toetsing van personen en de kosten hiervan.