Go to content

Vakbekwaamheidseisen

Financiële dienstverleners en hun klantmedewerkers moeten voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Daarnaast geldt een diplomaplicht voor klantmedewerkers die adviseren.

Alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact

Voor alle klantmedewerkers met inhoudelijk klantcontact geldt dat zij Permanent Actueel Vakbekwaam moeten zijn. Als vergunninghouder bent u hier verantwoordelijk voor. Dit betekent dat klantmedewerkers vakbekwaam zijn, dat zij op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op hun vakgebied en deze kunnen toepassen in hun werk.

De verplichting om permanent actueel vakbekwaam te zijn, is een open norm. Uw onderneming mag zelf bepalen hoe zij die norm invult.

Klantmedewerkers die adviseren

Voor klantmedewerkers die adviseren geldt als aanvullende eis de diplomaplicht. Dit houdt in dat elke adviseur een geldig diploma nodig heeft voor de product-dienstcombinatie waarin hij/zij adviseert, en periodiek de Permanente Educatie-diploma’s (PE-diploma’s) behaalt om deze geldig te houden.

De onderstaande tabel geeft weer welke diploma’s benodigd zijn om te mogen adviseren in specifieke product-dienstcombinaties.

Beroep

Product(en)

Beroep

Beroep

Adviseur zorgverzekering

Product(en)

Product(en)

Zorgverzekeringen

 

 

Beroep

Beroep

Adviseur consumptief krediet

Product(en)

Product(en)

Basis, consumptief krediet

 

 

Beroep

Beroep

Adviseur schadeverzekering particulier

Product(en)

Product(en)

Basis, schadeverzekering particulier

 

 

Beroep

Beroep

Adviseur vermogen

Product(en)

Product(en)

Basis, vermogen

 

 

Beroep

Beroep

Adviseur inkomen

Product(en)

Product(en)

Basis, inkomen

 

 

Beroep

Beroep

Adviseur schadeverzekering zakelijk

Product(en)

Product(en)

Basis, schadeverzekering zakelijk, schadeverzekering particulier

 

 

Beroep

Beroep

Adviseur hypothecair krediet

Product(en)

Product(en)

Basis, hypothecair krediet, vermogen

 

 

Beroep

Beroep

Adviseur pensioen

Product(en)

Product(en)

Basis, pensioenverzekeringen, vermogen

 

 


Zie voor de actuele termijnen waarop PE-diploma’s behaald moeten worden de website van het CDFD.

 

Op de website van DUO kunt u zien welke diploma’s geregistreerd zijn bij DUO en tot welke datum deze geldig zijn.


Veelgestelde vragen over vakbekwaamheid

U wilt een nieuwe medewerker aannemen. Waarop moet u de medewerker checken?

Als vergunninghouder bent u verplicht om de betrouwbaarheid van werknemers en andere personen die zich onder uw verantwoordelijkheid rechtstreeks bezig houden met het verlenen van financiële diensten, te toetsen. Dit houdt in dat u in ieder geval:

• een verklaring omtrent het gedrag moet opvragen bij de werknemer (en andere personen die onder uw verantwoordelijkheid vallen); en
• moet nagaan of de werknemer (en andere personen die onder uw verantwoordelijkheid vallen) ooit failliet is verklaard (tenzij rehabilitatie heeft plaatsgevonden).

Als er sprake is geweest van een faillissement, dan zult u moeten afwegen of het faillissementsverleden leidt tot twijfel in de betrouwbaarheid. Hierbij kunnen de volgende factoren een rol spelen:
• De verwijtbaarheid van het faillissement;
• Het aantal jaren na uitspraak van het faillissement;
• Overige omstandigheden van het faillissement; en
• De bevoegdheden binnen de functie van klantmedewerker.

De belangenafweging die u aan uw oordeel ten grondslag legt moet inzichtelijk zijn voor de AFM.

Deze eis is gebaseerd op artikel 4:11 van de Wet op het financieel toezicht en artikel 28 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Daarnaast geldt voor klantmedewerkers dat zij vakbekwaam zijn. Lees meer over de vakbekwaamheidseisen.

Nieuwe medewerkers van financiële ondernemingen hebben tot 3 maanden na indiensttreding de tijd om de bankierseed af te leggen.