Go to content

Toezicht

De AFM houdt gedragstoezicht op de financiële markt, op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Door middel van risicoanalyses bepalen we welke onderwerpen of doelgroepen extra aandacht krijgen in ons toezicht. 

Meldplicht

Om inzicht te krijgen in misstanden is de AFM mede afhankelijk van signalen uit de markt en van consumenten. Hoe meer signalen des te beter en sneller de AFM onderzoek kan doen.

Meld misstanden

Elk signaal dat de AFM ontvangt, is belangrijk en kan tot een onderzoek leiden. Dus meld misstanden! Wel is het zo dat de AFM altijd zelfstandig de feiten vaststelt. Wij vellen dus geen oordeel op basis van alleen een signaal.

Hoe moet u handelen als u fouten of misstanden signaleert?

U bent in sommige gevallen verplicht om de AFM op de hoogte te stellen van ontwikkelingen binnen uw onderneming of misstanden in de markt die u in uw dagelijkse werkzaamheden tegenkomt.

Maatregelen

De AFM maakt gebruik van verschillende maatregelen om de naleving van wet- en regelgeving af te dwingen.

Voordat we overgaan tot een maatregel, doen we altijd grondig onderzoek. Daarna bepalen we welke maatregel het meest passend is. De AFM heeft zware en minder zware maatregelen. Naast onze zwaardere handhavingsmaatregelen (bijvoorbeeld een last onder dwangsom of boete), maken we het meest gebruik van zogenaamde normoverdragende instrumenten.

Bezwaar en beroep

Bent u het oneens met onze beslissing? Dan kunt u eventueel bezwaar maken als de wet daartoe de mogelijkheid biedt. U kunt in de Algemene wet bestuursrecht nazoeken of u bezwaar kunt maken.