Go to content

Wat doen wij?

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Kernkwaliteiten

Om onze missie te realiseren beschikt iedere medewerker over een combinatie van kernkwaliteiten: discipline, analysekracht en vooruitstrevendheid.

Discipline

De kernkwaliteit discipline vormt de basis van ons handelen. Dat betekent dat we duidelijke afspraken maken, deze ook nakomen, verantwoording afleggen over onze activiteiten en duidelijk zijn over onze prioriteiten. Discipline helpt ons om onze analysekracht te vergroten en biedt ons het fundament om vooruitstrevend te kunnen handelen.

Analysekracht

De kernkwaliteit analysekracht komt tot uiting in al onze dagelijkse activiteiten. Een belangrijk onderdeel van het toezicht bestaat uit het analyseren van handelingen, ontwikkelingen en gedragingen. Door de toegenomen mogelijkheden van het gebruik van data neemt het belang van analyse alleen maar toe. Analyse van data biedt ons de kans om problemen eerder en vroeger te identificeren, en nog beter, te voorkomen.

Vooruitstrevendheid

De kernkwaliteit vooruitstrevendheid uit zich in onze mentaliteit en manier van werken, in de wijze waarop wij met elkaar en met de buitenwereld omgaan, de samenwerkingsverbanden die wij aangaan en het durven experimenteren met nieuwe instrumenten en methoden.

Kernwaarden

Kernwaarden vormen de drijfveren in ons dagelijkse werk en ondersteunen ons bij het nemen van beslissingen. We hebben gekozen voor kernwaarden die laten zien welke afwegingen we als toezichthouder moeten maken.

We zijn zorgvuldig en doortastend. We zijn autonoom en verbindend.

We belichten alle invalshoeken, zijn ons bewust van risico’s en consequenties en reflecteren op ons gedrag. We handelen als dat nodig is en maken heldere keuzes.

We zijn onafhankelijk, staan voor onze missie en verstaan ons vak. We hebben oog en oor voor onze stakeholders, zijn op de hoogte van ontwikkelingen in de sector en daarbuiten en kiezen waar passend voor samenwerking.