Go to content

Aanspreekpunt voor consumenten

In een ideale financiële wereld kunnen consumenten en beleggers vertrouwen op de goede werking van financiële markten. In deze wereld worden zij eerlijk behandeld en krijgen zij begrijpelijke informatie, die hen in staat stelt om financiële producten te kopen die overeenstemmen met hun verwachtingen en die voorzien in hun behoefte.

Deze ideale financiële wereld is een utopie. Zo beschikt u als consument niet over de informatie waarover ondernemingen beschikken, u bent in de praktijk nooit zo goed geïnformeerd en onderlegd als de professional. En ook professionele partijen beschikken niet over dezelfde informatie, zij zijn niet per se gericht op het collectieve belang van een effectieve en efficiënte markt.

Op onze website bieden wij praktische informatie voor de consument. Informatie die kan helpen bij de aanschaf van een financiële product. Ook wordt inzichtelijk gemaakt wat daarbij de risico's en rechten zijn.

Consumenteninformatie van de AFM

Meldpunt Financiële Markten

De AFM kan een onderzoek instellen naar een financiële onderneming die mogelijk de regels heeft overtreden. Als het nodig is kan de AFM met de onderneming een gesprek aangaan, een boete opleggen of de vergunning intrekken. Een klacht kan ook bijdragen aan het aanpassen van de wet- en regelgeving.

Meld uw vragen, klachten of opmerkingen over beleggingen, spaarrekeningen, leningen of verzekeringen bij het Meldpunt van de AFM.

Registers en waarschuwingslijsten

Voordat u een financieel product koopt, wilt u graag weten met wie u zaken doet en wat de regels zijn. Veel financiële ondernemingen hebben voor het verkopen van financiële diensten en producten een vergunning van de AFM nodig. Om een vergunning te krijgen moeten deze ondernemingen aan bepaalde eisen voldoen.

Bedrijven die met een vergunning zijn ingeschreven vindt u in de registers van de AFM. De AFM heeft ook een waarschuwingslijst met ondernemingen waarvan bekend is dat ze geen vergunning of goedgekeurd prospectus hebben.

Naar de registers