Samenwerkingen

De AFM werkt samen met veel andere organisaties. Onze belangrijkste samenwerkingsverbanden vindt u hier.

Nationaal

Binnen Nederland werkt de AFM veel samen met De Nederlansche Bank (DNB), de partners van het Financieel Expertise Centrum (FEC) en binnen het markttoezichthoudersberaad (MTB). Ook zijn veel samenwerkingen vastgelegd in covenanten. Meer informatie over onze nationale samenwerkingen vindt op de pagina hieronder.

Internationaal

Internationale standaarden en Europese regelgeving bepalen voor een groot deel hoe de AFM en andere financiële toezichthouders het toezicht invullen. De financiële crisis toonde aan dat samenwerking en coördinatie tussen financiële toezichthouders van cruciaal belang is. In ons toezicht streven wij naar intensieve en efficiënte samenwerking met toezichthouders binnen en buiten de EU. Die samenwerking vindt plaats op zowel regelgeving- als uitvoeringsniveau. In de beïnvloeding van het internationale en Europese toezichtspeelveld heeft de AFM een aantal belangrijke stappen gezet.