Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Internationale samenwerking

Internationale standaarden en Europese regelgeving bepalen voor een groot deel hoe de AFM en andere financiële toezichthouders het toezicht invullen. In ons toezicht streven wij naar intensieve en efficiënte samenwerking met toezichthouders binnen en buiten de EU.

Die samenwerking vindt plaats op zowel regelgeving- als uitvoeringsniveau. In de beïnvloeding van het internationale en Europese toezichtspeelveld heeft de AFM een aantal belangrijke stappen gezet.

Europa

In 2010 zijn de Europese Raad en het Parlement overeengekomen om het financiële toezicht in de Europese Unie per 1 januari 2011 te versterken. De voorstellen waren een rechtstreeks gevolg van de kredietcrisis en hebben onder meer tot doel om de financiële stabiliteit te versterken, de aanwezige systeemrisico's in een vroeg stadium te onderkennen, te waarborgen dat overal in de EU gelijke regels gelden en worden toegepast en te zorgen voor betere samenwerking tussen de nationale toezichthouders.

Mondiaal

Op mondiaal niveau is de International Organization of Securities Commissions (IOSCO) de belangrijkste organisatie voor effectentoezichthouders. Daarnaast is de AFM actief binnen het International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), het mondiale samenwerkingsverband voor toezichthouders op accountantsorganisaties.

Bilateraal

Los van de samenwerking in multilaterale verbanden zoals ESMA en IOSCO werkt de AFM op verschillende niveaus en gebieden ook bilateraal nauw samen met een aantal belangrijke toezichthouders uit andere landen zoals FCA (VK), Bafin (Duitsland), AMF (Frankrijk) en de toezichthouders uit de VS.