Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Toezicht en beleid

De AFM geeft graag inzicht in hoe wij keuzes maken en welke aanpak wij hanteren in ons toezicht. Ons onafhankelijke gedragstoezicht is gericht op eerlijke en transparante financiële-markt-processen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en de zorgvuldige behandeling van klanten.

Wij zien erop toe dat wettelijke normen worden nageleefd. Wij streven ernaar om in kaart te brengen wat risicovol gedrag is en hoe wij kunnen voorkomen dat overtredingen worden begaan, dan wel op korte termijn overtredingen laten beëindigen. Op deze manier dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Digitalisering speelt zowel in financiële dienstverlening als in het toezicht erop een steeds grotere rol.

Vertrouwen in financiële markten

Het is van groot belang dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. Daarvoor moeten de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. In de praktijk functioneren deze markten niet altijd vanzelf optimaal. Daarom houden wij toezicht op de financiële (deel-)markten: lenen, sparen, retailbeleggen, verzekeren, pensioenen, kapitaalmarkten, asset management, accountantsorganisaties en verslaggeving.

Risicogestuurd werken

Wij hebben een veelomvattend takenpakket waarbij het nodig is om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Dit doen wij ‘risicogestuurd’. Wij richten ons op die zaken waar de meeste schade voor consumenten, beleggers en marktpartijen bestaat of kan ontstaan. Wij anticiperen zoveel mogelijk op nieuwe en toekomstige risico´s.

Gedigitaliseerde markt vraagt om gedigitaliseerd toezicht

Wij houden toezicht op financiële markten die steeds verder digitaliseren. De huidige technologische ontwikkelingen en middelen bieden zowel de financiële sector als ons kansen om tijdig misstanden te signaleren en te voorkomen. Aan de hand van data kunnen wij gerichter toezicht houden op de financiële markten: wij werken datagedreven. Datagedreven toezicht draagt op die manier bij aan een stabiele markt en de financiële bescherming van consumenten.

Werkwijze bij data-uitvragen

Het datagedreven toezicht richt zich primair op financiële ondernemingen die zich moeten houden aan wet- en regelgeving, niet op individuele consumenten. Wij vragen alleen data uit die wij nodig hebben voor ons toezicht. Omdat wij willen laten zien dat we zorgvuldig omgaan met data-uitvragen, delen we onze werkwijze met de markt.

Met data-uitvragen worden inlichtingenvorderingen bedoeld waarbij hoofdzakelijk kwantitatieve data worden uitgevraagd die nodig zijn voor het AFM-toezicht. Hoewel deze werkwijze is toegespitst op data-uitvragen, gelden diverse elementen ook voor onze meer kwalitatieve inlichtingenvorderingen.

Omgang met digitale gegevens

De ‘Werkwijze AFM inzien en kopiëren digitale gegevens’ (Digitale Werkwijze AFM), beschrijft op hoofdlijnen hoe wij omgaan met digitale gegevens bij een toezichtonderzoek.

In de Digitale Werkwijze staat hoe wij te werk gaan bij een digitaal onderzoek en wat daarbij de positie is van de onderneming en/of persoon die onderzocht wordt. Zo beschrijven wij onder andere hoe wij privé- en/of geprivilegieerde gegevens behandelen die (eventueel) in de digitale gegevens zijn aangetroffen. Ook geven wij duiding hoe wij ons digitale onderzoek uitvoeren.