Go to content

Consumentengedrag

Consumenten beslissen niet alleen rationeel op basis van informatie; ze worden onbewust ook sterk beïnvloed door de wijze waarop een keuze wordt gepresenteerd. De AFM vergroot haar kennis over het beslisgedrag van consumenten en ziet welke risico’s zo kunnen ontstaan. Dit vertaalt zich in de toezichtaanpak.

Waarom richt de AFM zich op consumentengedrag?

Door de kennis op het gebied van het gedrag van consumenten en beleggers te vergroten, wordt de effectiviteit van het toezicht versterkt. Uit gedragswetenschappelijk onderzoek weten we dat consumenten en beleggers zich vaak niet rationeel gedragen. Meer kennis en begrip van het gedrag van consumenten en beleggers helpt ons met het in kaart brengen van risico’s en het bepalen van effectieve interventies.
 
We beoordelen of er mogelijk op een negatieve manier wordt ingespeeld op psychologische mechanismen in de beslisomgeving van consumenten. Daarnaast stimuleren we marktpartijen om gedragswetenschappelijke inzichten op een positieve manier in te zetten en te zoeken naar effectieve interventies. Hierbij spelen experimenten om van te leren een zeer belangrijke rol.

Samenwerking

Het team Consumentengedrag investeert in de verdere kennisopbouw en kennisdeling op het terrein van consumentengedrag. De toepassing van gedragswetenschappen in het toezicht is nog in ontwikkeling. Om ons toezicht goed en snel te ontwikkelen zijn ideeën en bijdragen vanuit de markt, wetenschap en andere betrokkenen belangrijk. Hoe u kunt samenwerken met de AFM op dit gebied kunt u lezen  in de link.

Ontwikkelingen

Ook zijn er heel wat artikelen en nieuwberichten verschenen over consumentengedrag. Die vindt u onder publicaties. Wilt u hier zelf aan bijdragen? Lees meer over samenwerking met de AFM.