Go to content

Consultaties AFM

Bij een consultatie vragen wij belanghebbenden naar suggesties en bezwaren over een bepaald onderwerp. Consulteren betekent letterlijk raadplegen.

Wat is het doel van consultaties?

De AFM wil een toezichthouder zijn die hoge kwaliteit toezicht levert. Door te consulteren maakt de AFM gebruik van de kennis, ervaring en inzichten van belanghebbenden. Dit helpt de AFM bij het bepalen van haar oordelen en standpunten.
 
Voorbeelden van onderwerpen die de AFM ter consultatie voorlegt:
  • ontwikkeling van Europese wetten en regels
  • beleid en de regels in Nederland
  • begroting/jaaragenda
  • vaststellen van heffingen.

Lopende consultaties

De AFM is benieuwd naar uw visie. Via de links in de tabel vindt u meer informatie over de onderwerpen en hoe u kunt reageren. 

ConsultatieReageren tot
ConsultatieHerziene Beleidsregel Informatieverstrekking Reageren tot31 mei 2024
ConsultatieConsultatie leidraad PARP ‘scenarioanalyses vanuit klantperspectief’Reageren tot 7 juni 2024