Consultaties AFM

Bij een consultatie vragen wij belanghebbenden naar suggesties en bezwaren over een bepaald onderwerp. Consulteren betekent letterlijk raadplegen.

Wat is het doel van consultaties?

De AFM wil een toezichthouder zijn die hoge kwaliteit toezicht levert. Door te consulteren maakt de AFM gebruik van de kennis, ervaring en inzichten van belanghebbenden. Dit helpt de AFM bij het bepalen van haar oordelen en standpunten.
 
Voorbeelden van onderwerpen die de AFM ter consultatie voorlegt:
  • ontwikkeling van Europese wetten en regels
  • beleid en de regels in Nederland
  • begroting/jaaragenda
  • vaststellen van heffingen.

Lopende consultaties

De AFM is benieuwd naar uw visie. Via de links in de tabel vindt u meer informatie over de onderwerpen en hoe u kunt reageren. 

ConsultatieReageren tot
Consultatie Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheekReageren tot6 januari 2023
Consultatie Sectorbrief over leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing hypotheekReageren tot6 januari 2023 

Op dit moment zijn er geen lopende consultaties.