Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Nationale samenwerking

De AFM werkt samen met veel andere organisaties. Onze belangrijkste nationale samenwerkingsverbanden vindt u hier.

De Nederlandsche Bank

Een groot aantal ondernemingen in de financiële sector staat zowel onder toezicht van de AFM als van DNB, zoals banken, verzekeraars en pensioenuitvoerders. Dit maakt dat beide toezichthouders een verantwoordelijkheid hebben in het toezicht op deze ondernemingen. De afspraken daarover hebben de AFM en DNB in een convenant vastgelegd. Daarnaast vindt er samenwerking en informatie-uitwisseling plaats bij onderwerpen die van gezamenlijk belang zijn.

Financieel Expertise Centrum

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingtaak in de financiële sector en is opgericht om de integriteit van deze sector te versterken. Dit doet het FEC door preventief en actief op te treden tegen dreigingen die deze integriteit aan kunnen tasten.

Markttoezichthoudersberaad

In het Markttoezichthoudersberaad werken acht partners samen. Deze toezichthouders richten zich volledig of als onderdeel van het takenpakket op de goede werking van markten en het gedrag van marktspelers.

Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders

Technologische innovaties en online diensten hebben een enorme impact op onze samenleving en economie. Daarom is er sinds oktober 2021 het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT). In dit platform werken verschillende onafhankelijke toezichthouders samen bij het toezicht op digitale diensten.