Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders

Technologische innovaties en online diensten hebben een enorme impact op onze samenleving en economie. Daarom is er sinds oktober 2021 het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT). In dit platform werken verschillende onafhankelijke toezichthouders samen bij het toezicht op digitale diensten.

Technologische innovaties en online diensten hebben een enorme impact op onze samenleving en economie. Daarom is er sinds oktober 2021 het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT). In dit platform werken verschillende onafhankelijke toezichthouders samen bij het toezicht op digitale diensten.

Het SDT is opgericht door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het Commissariaat voor de Media (CvdM). Deze toezichthouders hebben verschillende toezichtterreinen en hebben allemaal te maken met digitale diensten. Om ervoor te zorgen dat ieders toezichtactiviteiten goed op elkaar aansluiten, willen de toezichthouders samen kunnen inspelen op ontwikkelingen. Denk aan thema's als kunstmatige intelligentie, algoritmes en dataverwerking, online design, personalisering, manipulatie en misleiding.

Persoonsgegevens

Door de digitale transformatie ontstaan er nieuwe markten, bedrijven en verdienmodellen, waarbij meestal persoonsgegevens worden gebruikt. Innovaties zijn vaak sectoroverstijgend. Daardoor verandert de manier waarop mensen werken, zakendoen, consumeren, nieuws tot zich nemen en sociale contacten onderhouden. Dit biedt voordelen en kansen, maar kan ook risico’s en nieuwe problemen opleveren.

Doelstellingen

Het SDT wil kansen en risico's in de digitale samenleving begrijpen en op de agenda zetten. Naast onderzoek wil het SDT deze kansen en risico's ook kunnen aanpakken. Daarbij houdt het platform verschillende publieke belangen in de gaten. Ook willen de vier toezichthouders samen investeren in kennis en kunde – en dit met elkaar delen. Tot slot willen ze samen zorgen voor efficiënt en effectief toezicht op (Europese) wet- en regelgeving.

Kennis en onderzoek

Het SDT doet onderzoek om te leren waar problemen zich voordoen, om vervolgens samen in te kunnen grijpen. Een van de eerste zaken die onder de loep worden genomen, is hoe bedrijven en overheden internetgebruikers kunnen uitleggen wat er online met hun gegevens gebeurt en hoe internetgebruikers het best beschermd kunnen worden tegen misleiding of misbruik van persoonsgegevens. Het liefst in voor iedereen begrijpelijk taalgebruik.

Ook inventariseert het SDT bijvoorbeeld nieuwe (Europese) regels voor het omgaan met grote technologiebedrijven, de data-economie en de platformeconomie. De toezichthouders zien elk vanuit hun eigen terrein toe op onderdelen van deze regelgeving. Daarnaast kijken de ACM, AFM, AP en CvdM samen waar onderwerpen overlappen en waar problemen kunnen ontstaan.

Melding doen

Denkt u dat een bedrijf of organisatie zich niet aan de regels houdt? En gaat het om regels waarop de ACM, AFM, AP of het CvdM toezicht houdt? Alle informatie kan het SDT helpen een overtreding op te sporen. Neem dus vooral contact op. Kijk op de websites van de toezichthouders bij wie u het best een melding kunt doen.

Dit zijn de websites van de betrokken toezichthouders:

Autoriteit Consument & Markt
Autoriteit Financiële Markten
Autoriteit Persoonsgegevens
Commissariaat voor de Media