Go to content

Contactformulier voor consumenten

Met jouw klacht lever je een belangrijke bijdrage om de financiële markten eerlijk te laten werken. Het Meldpunt kan geen persoonlijk (financieel) advies of bemiddeling bieden. Het contactformulier vind je onderaan deze pagina.

Wat doet de AFM met jouw gegevens?

Als je een melding doet bij de AFM, dan hebben we contactgegevens nodig om jouw signaal te kunnen behandelen binnen de uitvoering van onze wettelijke taak. De contactgegevens hebben wij nodig voor interne vastlegging van contactmomenten, om jouw vraag of klacht goed te kunnen beantwoorden of als wij later nog vragen hebben of om informatie te kunnen geven. Als je anoniem wilt melden, kun je dit aangeven in het veld 'toelichting'.

Als de AFM het vindt dat de melding ook belangrijk kan zijn voor andere toezichthouders dan zal zij deze informatie ook met hen delen. 
Meer informatie over privacy, verwerking van persoonsgegevens en onze wettelijke taak vind je in de privacyverklaring.

Stuur alleen relevante informatie voor de beoordeling van het signaal naar de AFM. Verwijder (persoons)gegevens die niet relevant zijn. Zo kunnen wij vragen en klachten zo zorgvuldig mogelijk behandelen, en rekening houden met de privacy van jou en van anderen.

LET OP! Stuur geen kopieën van identiteitsgegevens mee.


Op deze pagina vind je meer informatie over wat de AFM doet met jouw melding. 

Neem contact op

Documenten toevoegen (max 25 MB)
Geen bestand geselecteerd