Go to content
""

Pensioenen

De oudedagsvoorziening in Nederland is op diverse manieren geregeld. Naast AOW bouwen de meeste werknemers een pensioen op via hun werkgever. Wie dat niet kan, heeft de mogelijkheid zelf een pensioen op te bouwen via bijvoorbeeld een verzekeraar, beleggingsonderneming of bank. De AFM ziet erop toe dat de communicatie van pensioenuitvoerders naar hun deelnemers eerlijk en duidelijk is, of de bedragen die ze communiceren correct zijn en of ze deelnemers voldoende begeleiden bij pensioenkeuzes.

Pensioen is vaak complex en consumenten kunnen in situaties terechtkomen waarin ze financieel kwetsbaar worden, bijvoorbeeld doordat hun inkomen op pensioengerechtigde leeftijd lager blijkt te zijn dan verwacht. Levensgebeurtenissen als echtscheiding, een nieuwe woning, arbeidsongeschiktheid of overlijden van een partner kunnen hierop van invloed zijn.

Goed geïnformeerd over pensioen

Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je wat je kunt verwachten wanneer je met pensioen gaat. Pensioenuitvoerders moeten je ook gedurende de periode dat je pensioen opbouwt regelmatig informeren over je pensioenrechten, bijvoorbeeld via het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Als er wijzigingen in jouw situatie zijn, dan moet je dat doorgeven aan je pensioenuitvoerder.

Nieuw pensioenstelsel

Binnenkort krijgt Nederland een nieuw pensioenstelsel. Daarin is jouw pensioen afhankelijker van beleggingsresultaten op de financiële markten. De kans op een hoger en koopkrachtiger pensioen wordt daarmee groter dan in het oude stelsel, maar je pensioenvermogen kan ook dalen in jaren dat de beleggingsresultaten tegenvallen.