Nieuwsfoto van de AFM

Pensioenen

De oudedagsvoorziening in Nederland is op diverse manieren geregeld. Naast AOW bouwen de meeste werknemers een pensioen op via hun werkgever. Wie dat niet kan, heeft de mogelijkheid zelf een pensioen op te bouwen via bijvoorbeeld een verzekeraar of bank.

De AFM houdt toezicht op het gedrag van pensioenuitvoerders. Bijvoorbeeld of de kwaliteit van de communicatie met deelnemers goed is en in de toekomst of ze deelnemers voldoende begeleiden bij pensioenkeuzes.

Complex product

Pensioen is een complex product en consumenten kunnen in situaties terechtkomen waarin ze financieel kwetsbaar worden, doordat hun inkomen op pensioengerechtigde leeftijd lager blijkt te zijn dan verwacht. Levensgebeurtenissen als echtscheiding, een nieuwe woning of overlijden van een partner kan ook hierop van invloed zijn.

Mijn pensioenoverzicht

Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u wat u kunt verwachten wanneer u met pensioen gaat. Pensioenuitvoerders moeten u ook regelmatig gedurende de opbouwtijd informeren over de situatie, bijvoorbeeld via het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Als er wijzigingen in uw situatie zijn, is het verstandig om een financieel adviseur in de arm te nemen. Denk daarbij aan: samenwonen of trouwen, echtscheiding, overlijden, arbeidsongeschiktheid, werken in het buitenland, een tijdelijke onderbreking van uw baan.

Nieuw pensioenstelsel

Binnenkort zal een nieuw pensioenstelsel worden ingevoerd. Daarin zal uw pensioen meer afhankelijk worden van beleggingsresultaten op de financiële markten. De kans op een hoger pensioen en op indexatie (het meestijgen met prijsstijgingen en loonstijgingen) wordt daarmee groter dan in het oude stelsel, maar uw pensioenvermogen kan ook dalen in jaren dat de beleggingsresultaten tegenvallen.