Go to content

Soorten pensioenregelingen

Er zijn verschillende soorten werknemerspensioen. Dit wordt ook wel tweedepijlerpensioen genoemd. De uitkeringsovereenkomst en de premieovereenkomst komen het meest voor, maar je hebt ook de kapitaalovereenkomsten. Kijk in je pensioen1-2-3 welke pensioenregeling je hebt. Deze hoor je op de website van de pensioenuitvoerder te kunnen vinden. 

De pensioenpremie wordt vaak door de werkgever en werknemer samen betaald. Kijk op je loonstrook of dit ook voor jou geldt. Lees hier wat de verschillende pensioenregelingen inhouden. Goed om te weten is dat het pensioenstelsel gaat veranderen. Meer informatie hierover lees je op onsnieuwepensioen.nl.

De uitkeringsovereenkomst of uitkeringsregeling

Een uitkeringsovereenkomst is een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over de hoogte van je pensioenuitkering. Je werkgever betaalt een premie aan een pensioenuitvoerder. Meestal betaal je als werknemer ook een deel van de premie. Uitkeringsovereenkomsten kun je verdelen in:

  • Middelloonregeling: het pensioen hangt af van het aantal jaren dat je in dienst bent bij je werkgever en de hoogte van je gemiddelde salaris gedurende deze periode.
  • Eindloonregeling: het pensioen hangt af van het aantal jaren dat je in dienst bent en het salaris dat je het laatst verdiende. Deze regeling komt nog maar sporadisch voor.

De premieovereenkomst

Bij een premieovereenkomst, ook wel premieregeling genoemd, weet je welke premie jouw werkgever betaalt aan de pensioenuitvoerder. Omdat de premie wordt belegd, is de opbrengst niet zeker. Met de opbrengst van de beleggingen koop je een pensioenuitkering aan.

Vaste uitkering

Op pensioendatum krijg je dan een vaste uitkering. Die vaste uitkering geeft zekerheid over het bedrag in euro’s. Je ontvangt dan een vaste maandelijkse uitkering.

Variabele uitkering

Op pensioendatum kan je ervoor kiezen om je beleggingen te laten doorlopen. Je krijgt dan een variabele uitkering; de hoogte daarvan varieert. Je uitkering geeft geen zekerheid in euro’s, maar kan hoger zijn dan bij een vaste uitkering, als het goed gaat met onder andere de beleggingen. Maar het kan ook lager worden.

Bij een variabel pensioen wordt met je pensioenkapitaal ook na pensionering doorbelegd en is de hoogte van je levenslange pensioen onzeker – de hoogte van je uitkering wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld, en kan in sommige producten, afhankelijk van de beleggingsmix, van jaar op jaar met 15% stijgen of dalen. Vaker komt het voor dat defensiever wordt belegd, en dat de jaarlijkse stijging of daling kleiner is dan dat.

De kapitaalovereenkomst

Deze pensioenregeling komt niet zoveel voor. Een kapitaalovereenkomst is een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over de hoogte van het kapitaal waarmee je een pensioenuitkering aankoopt als je met pensioen gaat.

Keuzes maken binnen variabel pensioen

Bij een premieregeling heb je zelf enige invloed op je pensioen. Je krijgt 2 keer een keuze voorgelegd:
  • 10 tot 15 jaar voordat je met pensioen gaat, krijg je de keuze voorgelegd of je straks een vast of variabel pensioen zou willen. Dit is een voorlopige keuze. De pensioenuitvoerder brengt dan de beleggingen in lijn met jouw keuze. Denk je bijvoorbeeld aan een vast pensioen, dan zorgt de pensioenuitvoerder dat je beleggingen minder risico lopen, hetgeen doorgaans ten koste gaat van de opbrengst uit de beleggingen. Ook als je voor een variabele uitkering kiest, zal de pensioenuitvoerder het risico op de beleggingen afbouwen naarmate de pensioendatum dichterbij komt, maar omdat de uitkering variabel, zal een deel wat risicovoller belegd blijven, waardoor je belegde pensioengeld meer op kan leveren.
  • Vlak voor je met pensioen gaat krijg je weer een keuze: je kiest dan definitief voor een vaste of variabele uitkering. Op dat moment wordt je pensioenkapitaal definitief omgezet in een levenslang pensioen, vast óf variabel. Als je pensioen eenmaal is ingegaan kun je je keuze niet meer wijzigen.

Extra keuze: 'shoppen' voor een pensioenuitvoerder

Je kunt meestal zelf kiezen of je een vaste of variabele pensioenuitkering wilt. Pensioenfondsen met een premieregeling bieden vaak maar één soort pensioenuitkering aan. Als je een ander type uitkering wilt, heb je als deelnemer het recht om pensioen bij een andere pensioenuitvoerder (verzekeraar of premiepensioeninstelling) aan te kopen. Dat noemen we shoppen. Als je pensioenfonds alleen vast pensioen aanbiedt, mag je dus ergens anders een variabel pensioen aankopen. En andersom geldt dat ook als je een pensioenfonds hebt met alleen variabel pensioen. Als je pensioenfonds beide soorten pensioen aanbiedt, mag je meestal niet shoppen.

Als je pensioen opbouwt in een kapitaal- of premieregeling bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling, dan mag je een vast of variabel pensioen bij een andere pensioenuitvoerder aankopen. Je kiest dan dus zowel tussen pensioenuitvoerders als tussen vast en variabel pensioen.

Meer weten over de mogelijkheden per pensioenuitvoerder? Praat met je adviseur.

Soorten pensioenuitvoerders

Een pensioenuitvoerder is de instelling die jouw pensioen verzorgt. De uitvoerder regelt bijvoorbeeld de pensioenadministratie, beantwoordt vragen van deelnemers, int de premie bij werkgever(s), beheert de beleggingen, zorgt voor betaling van de pensioenuitkeringen, etc. Een pensioenuitvoerder is bijvoorbeeld een pensioenfonds, een verzekeraar of een premiepensioeninstelling (PPI). Er zijn verschillende soorten pensioenfondsen. Meer informatie daarover lees je op de website van de Pensioenfederatie.

Voorbeelden van mogelijkheden rond pensioen

Je kunt bijvoorbeeld zelf pensioen opbouwen bij een verzekeraar, bank of een beleggingsinstelling of beleggingsonderneming. Dit heet derdepijlerpensioen. Lees meer over de mogelijkheden van bijvoorbeeld een lijfrente.

Laat je goed informeren over de fiscale regels die voor dit soort producten en diensten gelden. Of het verstandig voor je is, hangt onder meer af van jouw financiële situatie. Meer informatie hierover staat op de website van de belastingdienst. Je belastingadviseur of een financieel adviseur kan je hierbij helpen.

Je kunt ook vermogen in je huis opbouwen. Ga voor uitleg over verschillende manieren om je pensioen aan te vullen naar de website van Wijzer in geldzaken.