Go to content

Piramidefraude

Bij piramidefraude worden schijnbaar succesvolle beleggingen aangeboden met een goed rendement. Het geld dat beleggers inleggen wordt echter niet geïnvesteerd maar verdwijnt in de zakken van de oplichter.

Het kan een tijd duren voordat de fraudeur door de mand valt. Als er genoeg nieuwe investeerders blijven deelnemen, wordt hun bijdrage gebruikt om de uitkeringen te betalen. Op het moment dat er te weinig nieuwe beleggers bijkomen of als te veel beleggers hun ingelegde geld terugvragen, wordt de fraude zichtbaar.

Bij piramidefraude wordt een mogelijkheid geboden om snel veel geld te verdienen. Aan een investering wordt een hoog rendement gekoppeld. De bestaande deelnemers moeten vervolgens zelf nieuwe investeerders binnenhalen. Er is echter geen sprake van een echte belegging. De rendementen worden betaald uit de inleg van nieuwe investeerders. Als er te weinig nieuwe deelnemers zijn, stort de piramideconstructie in en zijn de meeste deelnemers hun geld kwijt.

Hoe herken je dit soort fraude?

Hoog rendement tegen weinig risico

Een gegarandeerde belegging met een hoog rendement is vaak te mooi om waar te zijn.

De aangeboden belegging staat niet onder toezicht

Fraudes worden vaak opgezet in een beleggingsvorm die niet onder toezicht valt. Controleer altijd vooraf of een aanbieder onder toezicht staat van de AFM. Twijfel je? Neem dan altijd contact op met het Meldpunt Financiële Markten.

Stabiele uitkeringen

Beleggingen variëren meestal in rendement. Als een belegging een (hoog) stabiel rendement belooft voor een langere tijd, dan moet je argwanend zijn.

Verzoek om herinvestering

Vaak beloven fraudeurs je een nog hogere beloning als je je rendementen opnieuw investeert in plaats van deze op te nemen.

Professionele organisatie

De fraudeur maakt vaak gebruik van gelikte websites, met gekochte reclamefoto’s en wervende teksten. Het lijkt daardoor te gaan om een professionele organisatie.

Ingewikkelde strategieën

Vaak worden er beleggingen aangeboden met onbegrijpelijke strategieën. Vermijd daarom beleggingen die je niet snapt.