Go to content

Vooraf betalen voor lening

De AFM waarschuwt tegen illegale kredietaanbieders die kosten in rekening brengen bij consumenten om een lening te krijgen. Het gaat hier meestal om fraude. Als je twijfels hebt over jouw aanbieding, neem dan eerst contact op met het Meldpunt Financiële Markten.

Illegale kredietaanbieders

Bij een lening is vaak een vergunning van de AFM nodig. Vooral via internet wordt nog steeds geadverteerd door kredietaanbieders die niet beschikken over een vergunning. Het gaat hierbij bovendien vaak om leningen zonder BKR-registratie. Voor consumenten die al in een lastige financiële positie zitten, kan de verleiding groot zijn om te zoeken naar alternatieve leningen waar minder voorwaarden aan verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld een lening zonder BKR-registratie. Dit is echter niet toegestaan.

Niet vooraf betalen; het is meestal fraude

Een kredietaanbieder mag voor het afsluiten van een persoonlijke lening geen enkele vorm van kosten in rekening brengen. Zo zijn bijvoorbeeld administratiekosten of kosten voor de aanvraag niet toegestaan. Hoewel dit niet mag, gebeurt het helaas nog wel.

De AFM krijgt regelmatig meldingen van consumenten over frauderende illegale kredietaanbieders. Deze illegale kredietaanbieders bieden vaak leningen aan die niet zijn toegestaan en verstrekken uiteindelijk de lening helemaal niet. Consumenten melden dat zij niets meer horen van de kredietaanbieder, nadat zij bijvoorbeeld administratiekosten of een verzekeringspremie betaald hebben. Of zij krijgen een bericht dat de aanvraag is afgewezen en zijn hun geld kwijt. Soms probeert de kredietaanbieder de consument met een smoes nog meer geld te laten betalen. Kosten in rekening brengen voor een lening die vervolgens niet wordt verstrekt is fraude!

Waar moet je op letten?

Kijk goed naar de voorwaarden van jouw leningen en controleer de volgende zaken:

1. Controleer altijd de kredietaanbieder

Zoek de kredietaanbieder op via Check je aanbieder. Bij geen resultaten beschikt de kredietaanbieder niet over een AFM-vergunning. Dit betekent dat aanbieders zonder vergunning je geen lening mogen geven of creditcard mogen verkopen.

2. Check de website

Illegale kredietaanbieders maken regelmatig gebruik van het internet. Met behulp van de ScamCheck kun je meer informatie vinden over de website van de kredietaanbieder en of deze veilig te gebruiken is.

3. Reageer niet op berichten via Whatsapp of speciale e-mailadressen

Illegale kredietaanbieders communiceren vaak direct met je via kanalen zoals Whatsapp, e-mailadressen die eindigen op hotmail.com, gmail.com en lavabit.com of (buitenlandse) privételefoonnummers. Het gaat hier vaak om partijen die vanuit het buitenland opereren. Reageer niet op deze berichten. Zie voor meer informatie ook de waarschuwingen bij betaalpasfraude en oplichting bij online bankieren en waarschuwingen bij dubieuze beleggingsaanbiedingen.

4. Betaal geen kosten vooraf

Vooraf mogen geen kosten in rekening worden gebracht voor het krijgen van een lening. De hoogte van de kosten maakt hierbij niet uit. Wijs deze verzoeken dan ook altijd af.

5. Maak niet zomaar geld over naar een buitenlandse of privébankrekeningnummer

Wees altijd extra alert als je gevraagd wordt geld over te maken naar een buitenlandse bankrekening, een privébankrekening of via zogenaamde Moneytransfer-systemen.

6. Let op taal en het ontbreken van gegevens

Illegale kredietaanbieders zijn vaak partijen uit het buitenland die gebruik maken van vertaalprogramma’s zoals bijvoorbeeld Google translate voor de teksten op hun website of voor documentatie. Het valt op dat woorden niet goed vertaald zijn of taal- en spellingsfouten staan in de teksten. Bovendien ontbreken soms gegevens op de websites en documentatie. Zo staat er bijvoorbeeld vaak geen KvK-nummer op de website.