Go to content

Wat kun je doen als je bent opgelicht?

Ben je opgelicht door financiële onderneming? Als consument kun je dan een aantal acties ondernemen.

Mogelijkheden voor consumenten

Als consument kun je acties ondernemen in Nederland én in het land waar de financiële onderneming een vergunning is verleend. Dit kun je doen in Nederland:

Meld het bij de AFM. Jouw melding kan ervoor zorgen dat wij nader onderzoek doen. Ook delen wij signalen met toezichthouders in landen waar de vergunning is verleend.

Doe aangifte bij de politie. Oplichting is strafbaar. Bij vermoedens van oplichting of fraude kun je aangifte doen.

- Vraag juridisch advies aan. Als je meer wilt weten over mogelijke vervolgstappen is het verstandig om juridisch advies te vragen. Zo kun je contact opnemen met het Juridisch Loket.

- Meld het bij je bank.

Meld het de Fraudehelpdesk. Daar vind je ook meer tips en informatie.

Ben je opgelicht door een onderneming met een Europees paspoort?

Dan kun je ook actie ondernemen met het land waar de vergunning is verleend. Weten in welk Europees land dat is? Check ons register. Deze stappen kun je nemen:

- Meld je klacht áltijd bij de financiële onderneming zelf.

- Meld het bij de nationale toezichthouder van het land. In de IOSCO-lijst vind je per land welke toezichthouder er is. Als je bijvoorbeeld te maken hebt met een onderneming uit Cyprus, bekijk dan de openbare besluiten van Cysec (de toezichthouder in Cyprus) en de toezeggingen die gedaan zijn door de ondernemingen. 

- Meld het bij het Kifid of de lokale Ombudsman. In Nederland behandelt het Kifid klachten tegen financiële ondernemingen.

Voor klachten over buitenlandse financiële ondernemingen kun je via het Kifid een klacht indienen bij een klachteninstituut buiten Nederland. Of je kunt direct contact zoeken met de lokale Ombudsman.

Wat doet de AFM bij oplichting door een onderneming met een Europees paspoort?

De AFM houdt geen (direct) toezicht op financiële ondernemingen met een Europees paspoort. Ontvangen wij een signaal over een onderneming met een Europees paspoort? Dan kunnen wij dat onderzoeken. Als we dan mogelijke overtredingen van wet- en regelgeving constateren, brengen wij dat onder de aandacht van bevoegde toezichthouder. Wij vragen die toezichthouder dan om een onderzoek te starten en in het geval van een overtreding op te treden tegen de onderneming.

Wij kunnen niet zelf handhavend optreden tegen ondernemingen met een Europees paspoort.

Wat is een Europees paspoort?

Heeft een financiële onderneming uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) een vergunning van de toezichthouder van dat land? En wil zij ook in Nederland producten en diensten aanbieden? Dan moet zij zich registeren bij de AFM. Die onderneming krijgt dan een Europees paspoort en wordt opgenomen in het AFM-register.

Een Europees paspoort kan gelden voor verschillende soorten ondernemingen zoals verzekeraars, financieel dienstverleners of beleggingsondernemingen. Een onderneming met een Europees paspoort blijft onder het toezicht van het land van herkomst vallen. De toezichthouder in dat land heeft dan ook de toetsing gedaan. Dat doenw ij niet nog een keer en wij houden dus ook geen direct toezicht op het gedrag van buitenlandse ondernemingen met een Europees paspoort. Bij signalen over eventuele misstanden zoeken wij wel contact met de betreffende nationale toezichthouder. Een vergunning van een nationale toezichthouder is geen kwaliteitskeurmerk.

Wil je weten in welk Europees land een onderneming een vergunning heeft? Check het in ons register.