Go to content

Hoe maak je een melding?

Stap 1 - Meld je klacht bij de financiële onderneming

Meld je klacht schriftelijk. Vaak kan dat via de website van de onderneming. Stuur anders een e-mail of brief en vraag om een schriftelijke reactie. Binnen acht weken mag je een inhoudelijke reactie verwachten.

Heb je een rechtsbijstandverzekering? Vraag de rechtsbijstandverzekeraar of jouw geschil onder de dekking valt. De rechtsbijstandverzekeraar kan je dan helpen.

Stap 2 – Meld je klacht bij het Kifid of start een juridische procedure

Krijg je binnen acht weken geen inhoudelijke reactie of krijg je een reactie waar je niet tevreden mee bent? Dan kan het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) je misschien helpen. Het Kifid bemiddelt bij klachten. Check in het register van het Kifid of de onderneming is aangesloten bij het Kifid. Zie ook het uitsprakenregister van het Kifid waar je mogelijk een uitspraak kunt vinden over een vergelijkbare situatie. Als je jouw klacht niet door het Kifid wilt of kunt laten behandelen, kun je ervoor kiezen om zelf een juridische procedure te starten.

Stap 3 - Meld het de AFM

Voor de AFM zijn klachten en tips belangrijke signalen. De AFM kan je niet persoonlijk helpen. Een klacht laat zien waar er problemen zijn in de markt. Het kan ervoor zorgen dat er een onderzoek komt of dat we een maatregel opleggen.

Met jouw melding lever je een belangrijke bijdrage om de financiële markten eerlijk te laten werken. Wij ontvangen bij voorkeur jouw melding via het contactformulier. Stuur ons zo veel mogelijk feitelijke informatie. Bij een melding is het handig om een kopie toe te voegen van eerdere correspondentie over het geschil, zoals e-mails of brieven, tussen jou en de financiële onderneming. Bel je liever? Je kan contact zoeken met ons Meldpunt.

Informeer het Meldpunt als:

  • je denkt dat een persoon of bedrijf op de financiële markt de regels overtreedt
  • je denkt dat een financiële onderneming actief is zonder AFM-vergunning (bekijk het AFM-register en waarschuwingslijsten bij check je aanbieder)
  • er sprake lijkt van fraude, vervalsing, misleiding of oplichting
  • je een financieel advies hebt gekregen dat volgens jou niet goed is
  • een onderneming failliet lijkt te zijn. In het geval van een faillissement kan jij zelf contact opnemen met de faillissementscurator. Wie de faillissementscurator is, kan je vinden in het 'Insolventieregister'.