Go to content

Veilig bestanden uitwisselen (Cryptshare)

De AFM gaat zorgvuldig om met uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Daarom gebruiken we het programma Cryptshare om vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) te verzenden. Bestanden versturen en ontvangen van en naar de AFM kan alleen via Cryptshare.

Hoe werkt Cryptshare?

Met Cryptshare kunt u eenvoudig bestanden versleutelen en verzenden zonder dat daarvoor ingewikkelde encryptieprogramma’s geïnstalleerd hoeven te worden. Lees de handleiding voor meer informatie over het gebruik van Cryptshare.

Geen andere online diensten

Wij stellen hoge eisen aan de veiligheid van ons netwerk en vinden het belangrijk om zorgvuldig met vertrouwelijke gegevens om te gaan. Wij gebruiken daarom geen openbare online diensten meer zoals WeTransfer, Dropbox, Google Drive en Microsoft One Drive. U kunt alleen via Cryptshare bestanden met ons uitwisselen.