Go to content

Woordvoering - pers & media

Journalisten kunnen voor persvragen of interviewverzoeken contact opnemen met onze woordvoerders. Elke woordvoerder heeft een eigen portefeuille. In het overzicht hieronder ziet u de onderverdeling en contactinformatie.

Persberichten  

Aanmelden voor het ontvangen van onze persberichten is mogelijk via dit formulier. Op deze pagina staat een overzicht van onze persberichten.

Charlene Zikmund - woordvoerder
Charlene Zikmund
06 29 42 08 87
Kapitaalmarkten en assetmanagement
contact
Daniëlle de Jong
06 49 97 87 77
Accountancy en verslaggeving
paul hartogsveld
Paul Hartogsveld
06 11 75 60 48
Coördinator woordvoering, pensioenen, marktintegriteit en handhaving, duurzaamheid
Yolanda Bieckmann
06 31 77 76 86
Financiële dienstverlening, crypto’s, bedrijfsvoering, consumentengedrag

Aanvraag speech, presentatie & interview

Als u een interview wilt aanvragen met iemand van de AFM, dan kunt u een aanvraag indienen bij de afdeling persvoorlichting via persvoorlichting@afm.nl.


De AFM ontvangt veel uitnodigingen voor het geven van speeches of presentaties door het bestuur en de toezichthouders. Om de vele verzoeken zo snel mogelijk in behandeling te kunnen nemen, vragen wij u dit formulier in te vullen. Dan voldoet uw verzoek aan de belangrijkste eisen, waardoor wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen en u normaal gesproken binnen 3 weken van een antwoord kunnen voorzien.

Het is raadzaam de uitnodiging ruim op tijd te versturen, het liefst minimaal 3 maanden van tevoren. Uitnodigingen die op het laatste moment worden verstuurd, kunnen we helaas in veel gevallen niet honoreren.

Vul het formulier zo compleet mogelijk in en stuur het per e-mail aan persvoorlichting@afm.nl.

Nieuwsservice

Via de Nieuwsservice kunt u zich aanmelden voor diverse nieuwsbrieven en onze persberichten alertservice. Na aanmelding ontvangt u automatisch een e-mail wanneer een nieuw persbericht of mededeling op de website van de AFM is geplaatst.