Lijst van alle publicaties

Lijst van alle publicaties

2022

Onderzoek naar CEAC bij accountantsorganisaties
Consumentenmonitor voorjaar 2022: financieel advies
AFM assessment of order execution quality on PFOF trading venues
Sectorbrief over onderzoek naar liquiditeitsbeheer bij icbe's
Overzicht klachten bij verzekeraars in 2021
Verwachte rendementen en risico's
Sectorbeeld pensioenen
Onderzoek naar reclame-uitingen van online brokers
Naar een betere rechtsbescherming van een pensioendeelnemer
Aandachtspunten bij mogelijke betalingsproblemen hypotheek
Handvatten voor informatieverstrekking over derdepijlerpensioenproducten
Correcte pensioenadministratie geen garantie voor correcte pensioencommunicatie
Reactie op consultatie EC over functioneren markt Environmental, Social & Governance (ESG) ratings
Verkenning naar duurzame fondsen van Nederlandse aanbieders
Consumentenmonitor voorjaar 2022 - financieel advies
Samenwerking bij de uitvoering van wettelijke controles vereist waarborgen
Omgang accountantsorganisaties met (fraude)risico's bij gecontroleerde ondernemingen
Comparing Wealth Effects of Saving and Index Investment
AFM Market Watch 7 - benchmarks
AFM Market Watch 6 - short selling
AFM Market Watch 5 - SPAC-markt
Communicatie over pensioenbedragen: een onderzoek naar interpretatie en begrip