Go to content

Gedrag en cultuur

De AFM houdt als gedragstoezichthouder toezicht op het gedrag en de cultuur binnen financiële ondernemingen. De cultuur heeft grote invloed op hoe medewerkers zich gedragen. Inzicht in gedrag en cultuur helpt om mogelijke risico’s voor het klantbelang in een vroeg stadium te signaleren en incidenten in de kern aan te pakken.

Doorgronden van besluitvorming

De kaders voor gewenst gedrag en beoogde cultuur van instellingen zijn opgenomen in diverse wetten en regels. Deze wet- en regelgeving vormt de basis voor het toezicht van de AFM. Dat toezicht vindt plaats in onze doorlopende onderzoeken. Daarnaast voeren wij specifieke, thematische onderzoeken uit naar onderwerpen die raken aan gedrag en cultuur. Met die onderzoeken proberen wij te doorgronden hoe bijvoorbeeld de inrichting en besluitvorming in een organisatie en het gedrag van leidinggevenden en medewerkers invloed hebben op de totstandkoming van producten en diensten. Hierbij maken wij gebruik van specifieke expertise op het gebied van organisatiegedrag, organisatie-inrichting en interventiekunde.

Onderzoek dient twee doelen

Met de onderzoeken bewandelen wij twee sporen. 
  1. Ten eerste willen wij de sector helpen zich te ontwikkelen op de thema’s die gedrag en cultuur raken en gaan we daarover met hen in gesprek.
  2. Ten tweede kunnen de bevindingen die uit de onderzoeken volgen weer helpen bij het signaleren van eventuele risico’s of incidenten, of bij het doorgronden van de oorzaken daarvan. Daarop kunnen gepaste interventies plaatsvinden die stimuleren dat producten en diensten het klantbelang dienen.
 
Lees meer in de publicaties. Zie link rechterkolom
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen via gedragcultuur@afm.nl