Go to content

Uitvoeringstoetsen

Wetten en de daarop gebaseerde regelingen moeten werkbaar zijn voor ieder die ermee te maken heeft. Om dat in kaart te brengen wordt er een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets voor ontwerpregelgeving uitgevoerd. In het kort wordt dit vaak een uitvoeringstoets of toezichttoets genoemd. Ministeries kunnen aan de AFM vragen om een uitvoeringstoets te doen.

Voornaamste doel van een uitvoeringstoets is om aan te geven of deze wet- en regelgeving uitvoerbaar is voor de AFM en of hiervoor extra capaciteit (in personeel en/of budget) nodig is voor de AFM als geheel. Daarom is het van belang dat de uitkomst van de toets kwantificeerbare informatie geeft. Het uitgangspunt is dat de uitkomsten van de uitvoeringstoetsen openbaar worden gemaakt door het ministerie in het wetgevingsproces.

Uitgevoerde toetsen