Go to content

Productinterventie

Op basis van MiFID II heeft de AFM de mogelijkheid productinterventiemaatregelen te treffen. Hiermee kunnen we de ontwikkeling of verkoop van producten verbieden of beperken. Deze bevoegdheden gelden voor financiële instrumenten en gestructureerde deposito’s. Daarnaast hebben we de bevoegdheid om financiële activiteiten en praktijken te verbieden of te beperken.

Bevoegdheden

De AFM kan deze bevoegdheid inzetten:
 • als er sprake is van significante reden tot bezorgdheid over de beleggersbescherming
 • op het moment dat het ordelijk functioneren en de integriteit van financiële markten of grondstoffenmarkten, of de stabiliteit van het financiële stelsel of een deel daarvan in ten minste één lidstaat wordt bedreigd
 • als een derivaat een negatief effect heeft op het prijsvormingsmechanisme op de onderliggende markt.
De AFM mag deze interventies pas inzetten als: 
 • er geen andere bestaande regels zijn om deze bedreigingen op goede wijze af te wenden
 • de bedreigingen niet beter met toezicht of handhaving van de bestaande regels kunnen worden aangepakt
 • de interventiemaatregel evenredig is en rekening houdt met de aard van de bedreiging, het kennisniveau van de betreffende beleggers of deelnemers en het verwachte effect.

Contracts for difference (CFD's)

CFD's zijn complexe producten die niet voor alle beleggers geschikt zijn. De AFM heeft daarom beperkingen gesteld aan de verkoop van CFD’s.
 
Beleggingsondernemingen moeten bij de verkoop van CFD’s aan een aantal voorwaarden voldoen die zijn bedoeld om het risico voor beleggers te verminderen. 
 • Er geldt een maximum aan de hefboom van een CFD.
 • Verlieslatende posities moeten tijdig worden beëindigd.
 • Beleggers moeten beschermd worden tegen restschuld.
 • Zij moeten gestandaardiseerde risicowaarschuwingen geven, inclusief het percentage van beleggers dat verlies lijdt. Het gebruik van een ingekorte risicowaarschuwing is toegestaan in die situaties waar de productinterventiemaatregel van ESMA het ook zou toestaan.
 • Zij mogen geen bonussen of andere lokkertjes aanbieden om mensen over te halen in CFD’s te handelen.
De beperkingen zijn zowel van toepassing op de beleggingsonderneming die in of vanuit Nederland CFD’s aanbieden.

Binaire opties

Binaire opties zijn zeer risicovolle producten die op de lange termijn vrijwel altijd tot verlies leiden. Daarom  is het in of vanuit Nederland verboden binaire opties aan retailbeleggers te verkopen.

Turbo's

Turbo’s zijn complexe producten die niet voor alle beleggers geschikt zijn. De AFM heeft daarom beperkingen gesteld aan de verkoop van turbo’s. Beleggingsondernemingen moeten bij de verkoop van turbo’s aan een aantal voorwaarden voldoen die zijn bedoeld om het risico voor beleggers te verminderen:
 • Er geldt een maximum aan de hefboom van een turbo
 • Zij moeten gestandaardiseerde risicowaarschuwingen geven, inclusief het percentage van beleggers dat verlies lijdt. In plaats van een aanbiederspecifieke risicowaarschuwing mag ook de standaard risicowaarschuwing gebruikt worden. Het gebruik van een ingekorte risicowaarschuwing is in bepaalde situaties toegestaan (gelijk aan de ingekorte risicowaarschuwing voor CFD’s)
 • Zij mogen geen bonussen of andere lokkertjes aanbieden om mensen over te halen in turbo’s te handelen
De beperkingen zijn van toepassing op turbo’s die in Nederland worden aangeboden, ongeacht de lidstaat waar de aanbieder zetel heeft. De beperkingen zijn niet van toepassing op turbo’s die vanuit Nederland in een andere lidstaat worden aangeboden.