Go to content

European Banking Authority (EBA)

De European Banking Authority (EBA) is de Europese autoriteit voor de bankensector.

De EBA is onderdeel van het Europees Systeem voor Financieel Toezicht (ESFS), dat waarborgt dat Europese regelgeving adequaat wordt geïmplementeerd en toegepast.

Status Q&As van EBA

Regelmatig publiceert de European Banking Authority (EBA) Q&As met interpretaties van Europese wet- en regelgeving. Deze door EBA gepubliceerde Q&As zijn juridisch niet bindend. EBA schrijft op haar website: “The Q&As have no binding force in law”. De AFM onderschrijft evenwel het doel van de Q&As, namelijk het zoveel mogelijk bereiken van een level playing field in de Europese Unie ten aanzien van de toepassing van Europese wet- en regelgeving. De AFM zal de Q&As dan ook betrekken in het toezicht, waarbij de concrete toepassing zal afhangen van alle relevante feiten en omstandigheden.