Benchmarkverordening

De Benchmarkverordening stelt eisen aan beheerders, aan contribuanten en aan onder toezicht staande gebruikers. In de EU gevestigde beheerders van benchmarks zijn verplicht een vergunning aan te vragen of zich te laten registreren. Het doel van de Benchmarkverordening is om de nauwkeurigheid en integriteit in de EU te waarborgen van indices die worden gebruikt als benchmarks.

De AFM is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, de registratie en het doorlopende toezicht op de naleving van de Benchmarkverordening. De Benchmarkverordening is op 30 juni 2016 in werking getreden en is vanaf 1 januari 2018 van toepassing.

Uitgebreidere informatie over de Benchmarkverordening kunt u vinden op het Engelstalige deel van de website. Heeft u vragen over de Benchmarkverordening of wilt u een formulier aanvragen voor een vergunning of een registratie? U kunt contact met de AFM opnemen via benchmarks@afm.nl.

Meer informatie over rentebenchmarktransitie

De rentebenchmarktransitie is de overgang van traditionele interbancaire rentebenchmarks (interbank offered rates, ofwel IBORs) naar nieuwe en alternatieve rentebenchmarks. De meest bekende IBORs zijn Euribor en Libor.

Tijdens de transitie ontstaan voor financiële marktpartijen en hun klanten financiële, operationele en juridische risico’s. Een stapeling van risico’s kan uiteindelijk de stabiliteit van de financiële sector in gevaar brengen gelet op de omvang van het gebruik van de rentebenchmarks.

Het is van belang dat marktpartijen zich goed voorbereiden op de transitie naar alternatieve benchmarks. Samen met DNB houdt de AFM de voortgang die marktpartijen maken nauwlettend in de gaten. Daarnaast houdt de AFM de hervorming van de rentebenchmarks wereldwijd bij.

Voor de Nederlandse markt is de hervorming van Euribor en Eonia het belangrijkst. Euribor is in 2019 succesvol hervormd. De beheerder European Money Markets Institute is opgenomen in het ESMA Benchmarks Register. Eonia is sinds 2 oktober 2019 gekoppeld aan de benchmark €STR (Euro Short-Term Rate) en zal na 1 januari 2022 niet langer bestaan.

De Europese Working Group on Euro Risk-free Rates (de “Working Group”) publiceert guidance, standaarden en handvatten voor marktpartijen gedurende de transitie. Tot mei 2021 verzorgde de ECB het secretariaat van de Working Group. Informatie over de werkzaamheden tot die tijd vind je hier. Vanaf mei 2021 nam de European Securities and Markets Authority het secretariaat van de Working Group over. Meer informatie vind je hier.

Belang voorbereiden op transitie

De AFM en DNB hebben marktpartijen op verschillende momenten publiekelijk gewezen op het belang van voorbereidingen op de transitieperiode:

  • Op 24 april 2019 publiceerde de AFM met DNB een brief aan de voorzitters van geselecteerde financiële ondernemingen. Hierin zijn de partijen opgeroepen om tijdig met de transitie aan de slag te gaan en daarover te rapporteren. In vervolg hierop hebben de toezichthouders op geaggregeerd niveau een terugkoppeling gepubliceerd.
  • Op 10 oktober 2019 heeft de AFM de IBOR-transitie opgenomen in Trendzicht 2020. In deze jaarlijkse publicatie kijkt de AFM vooruit en signaleert risico’s en knelpunten voor het komende jaar.
  • Op 15 juni 2020 zijn de AFM en DNB een halfjaarlijkse uitvraag bij een groep financiële ondernemingen gestart. Dit steltde toezichthouders in staat de ontwikkelingen en voortgang van de transitie te monitoren en risico’s tijdig te signaleren. 
  • Op 25 november 2020 hebben de toezichthouders een terugkoppeling gepubliceerd met een analyse van de uitvraag en ontwikkelingen in de rentebenchmarktransitie.
  • Op 22 december 2021 is een tweede terugkoppeling gepubliceerd met daarin een beeld van de voortgang van de rentebenchmarktransitie en ontwikkelingen over 2021.

    Voor meer informatie over de transitie in andere juridisticties of andere rentebenchmarks, zie onderstaande tabel:

 

EU

UK

USA

Japan

Zwitserland

 

IBOR

EU

Euribor, EONIA, Euro Libor

UK

GBP Libor

USA

USD Libor

Japan

JPY Libor

Zwitserland

CHF Libor

 

Alternatieve index

EU

Euro Short-Term Rate (€STR)

UK

Sterling Overnight Index Average (SONIA)

USA

Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Japan

Tokyo Overnight Average Rate (TONAR)

Zwitserland

Swiss Average Rate Overnight (SARON)

 

Beheerder

EU

Europese Centrale Bank

UK

Bank of England

USA

Federal Reserve Bank of New York

Japan

Bank of Japan

Zwitserland

SIX Swiss Exchange

 

Betrokken werkgroep

EU

Working Group on Euro Risk-free Rates

UK

Working Group on Sterling Risk-free Reference Rates

USA

Alternative Reference Rates Committee

Japan

Cross-Industry Committee on Japanese Yen Interest Rate Benchmarks

Zwitserland

National Working Group on Swiss Franc Reference Rates