Corporate Governance Code

De AFM leeft zoveel mogelijk de bepalingen na uit de Nederlandse Corporate Governance Code.

Op het gebied van de eigen governance wil de AFM voldoen - waar mogelijk en relevant - aan dezelfde regels die worden gesteld aan de onder haar toezicht staande effectenuitgevende instellingen.

In het overzicht ‘corporate governance code-matrix' is aangegeven welke bepalingen van de Code zijn geïmplementeerd.

De Nederlandse corporate governance code is in 2016 geactualiseerd. De matrix wordt jaarlijks bijgewerkt en gelijktijdig met de publicatie van het jaarverslag op de website gepubliceerd.

Voor meer informatie over de Nederlandse Corporate Governance Code kunt u terecht op monitoringcommissie.nl