Go to content

Organisatie

De AFM is gedragstoezichthouder op de financiële markten. Dat houdt in dat de AFM toezicht houdt op het gedrag van de gehele financiële marktsector: sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Met het gedragstoezicht wil de AFM een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de financiële markten.

Bestuur

Het bestuur van de AFM bestaat momenteel uit drie statutaire leden. Ieder bestuurslid heeft een eigen taakgebied. Hier vindt u informatie over de portefeuilleverdeling, nevenfuncties die zij vervullen naast hun baan als bestuurslid en een overzicht van declaraties, kosten en uitgaven van het bestuur. De AFM heeft een bestuurslid intern bedrijf die – onder verantwoordelijkheid van het bestuur – is belast met de centrale aansturing van de bedrijfsvoering van de AFM.

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken en staat het bestuur met raad ter zijde. De raad moet onder andere de volgende zaken goedkeuren: het middellangetermijnbeleidsplan; de begroting, jaarrekening en -verslag en het aanbrengen van materiële wijzigingen in de organisatiestructuur