Go to content

Integriteit

Iedere organisatie heeft te maken met integriteitsrisico's, ook de AFM. De AFM heeft als gedragstoezichthouder op de financiële markten een belangrijke voorbeeldrol voor het integer handelen.

Integriteitsbeleid

Voor ons is een onberispelijke reputatie van levensbelang. Wij zijn afhankelijk van het vertrouwen van consumenten en onder toezicht staande ondernemingen: zonder hun vertrouwen hebben wij geen bestaansrecht. Onze kernwaarden ‘zorgvuldig én doortastend’, ‘autonoom én verbindend’ geven ons richting bij het maken van keuzes en het omgaan met dilemma’s. Deze waarden helpen ons om de professionele, deskundige, discrete en integere toezichthouder te zijn die wij voor ogen hebben.

Om haar eigen integriteit te waarborgen heeft de AFM een zowel statutair als in een charter verankerde compliance functie. Deze valt rechtstreeks onder de voorzitter van het bestuur en heeft een directe lijn naar de voorzitter van de raad van toezicht.

De activiteiten van de compliance functie betreffen risicoanalyse, bewustwording/training, monitoring en interne handhaving. De Compliance Officer rapporteert jaarlijks in het jaarverslag van de AFM.

Ook is er binnen de AFM een aantal vertrouwenspersonen.

Voor personen die een werkgerelateerde relatie hebben (gehad) met de AFM of binnenkort krijgen, is er de mogelijkheid een melding te maken van (vermoeden van) misstanden, een inbreuk op het Unierecht en integriteitschendingen. Meer informatie hierover staat op deze pagina.

Gedragscode en regelingen

De AFM heeft een gedragscode waarin alle compliance gerelateerde regelingen zijn opgenomen. Het is niet genoeg dat we zeggen dat wij professioneel, deskundig, discreet en integer handelen. We moeten het ook echt zijn. We moeten het doen. Onze uitstraling en reputatie wordt voor een groot deel bepaald door de wijze waarop wij ons, in welke functie of rol dan ook, uiten, gedragen en onze functie uitoefenen. Ook in privétijd. Kortom: wij zeggen wat wij doen en wij doen wat wij zeggen. Aan onze geloofwaardigheid en integriteit ontlenen wij ons bestaansrecht.

De gedragscode is van toepassing op iedereen die op enige manier werkzaam is voor de AFM in welke vorm dan ook, vast of tijdelijk.

De regelingen die onderdeel uitmaken van de gedragscode zijn:

  • de Regeling inzake voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling ten aanzien van onverenigbare activiteiten, privébeleggingen, voordelen en afkoeling
  • de Regeling privébeleggingen
  • de Regeling betrouwbaarheidsscreening
  • de Regeling melden (vermoeden van) misstanden en integriteitsschendingen
  • de Regeling integriteitsonderzoek en sancties
  • de Regeling Klachten ongewenste omgangsvormen.
Bekijk alle video's over de AFM Gedragscode op ons Youtube-account

Alsjeblieft accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

AFM Gedragscode