Go to content

Privacy

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) geldt voor elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor de AFM. De verordening is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Alle lidstaten van de Europese Unie gaan hetzelfde beleid voeren voor de bescherming van persoonsgegevens.

Privacyverklaring

In de privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De privacyverklaring vindt u in het pdf-bestand via de link aan de zijkant van deze pagina.

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Bijvoorbeeld uw naam, uw huisadres of e-mailadres. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toezicht

Als toezichthouder verwerken wij veel persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer wij onderzoek doen, een maatregel opleggen, en bij de werving en selectie van personeel. De AFM neemt hierbij de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in acht. De AFM mag bijvoorbeeld persoonsgegevens verwerken wanneer dat noodzakelijk is voor de goede vervulling van de toezichttaken van de AFM.