Go to content

Bestuur

Hier vindt u een overzicht van het bestuur van de AFM. Het bestaat momenteel uit drie statutaire leden en een bestuurslid intern bedrijf.

Laura van Geest (1962)

Laura van Geest is per 1 februari 2020 bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Binnen het bestuur is zij verantwoordelijk voor de afdelingen Marktintegriteit en Handhaving, Juridische Zaken, Communicatie, Interne Auditdienst, Strategie, Beleid en Internationale Zaken en het Expertisecentrum. Ook is zij eindverantwoordelijk voor de operations van de AFM.

Van Geest bekleedde diverse functies bij het ministerie van Financiën. Na haar start op het terrein van buitenlandse financiële betrekkingen, richtte ze zich – na een verblijf bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als adviseur bij het Nederlandse Kiesgroepkantoor – op binnenlandse vraagstukken. Dat deed ze uiteindelijk als Thesaurier-Generaal en Directeur-Generaal voor de Rijksbegroting. Tot begin 2020 was ze directeur van het Centraal Planbureau (CPB).

In haar loopbaan is Van Geest in aanraking gekomen met uiteenlopende dossiers en partijen. Dat was van wisselkoerscrises tot pensioenhervormingen en sociale akkoorden en van de zorgverzekeringswet tot de verkoop van Connexxion. Maar ook het aandragen van bezuinigingsopties, het doorrekenen van verkiezingsprogramma's en het opleveren van jaarlijkse Financiële Risico Rapportages.

Van Geest studeerde algemene economie en bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Laura van Geest is getrouwd.

Portretfoto Laura van Geest verticaal

Portretfoto Laura van Geest horizontaal

Hanzo van Beusekom (1972)

Hanzo van Beusekom is sinds 1 juni 2018 bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Binnen het bestuur is hij verantwoordelijk voor het toezicht op kapitaalmarkten, accountancy, het programma datagedreven toezicht en de implementatie van MiCAR. Van Beusekom is lid van de Raad van Bestuur van IOSCO, verantwoordelijk voor wereldwijde standaardisering van effectenmarkten, en hij is plaatsvervangend bestuurslid bij ESMA.

Van Beusekom was van 2011 tot 30 mei 2018 partner bij een strategisch adviesbureau dat zich specialiseert in het versterken van toezicht. Hij ondersteunde meer dan twintig toezichthoudende organisaties in binnen- en buitenland.

Met zijn benoeming in het bestuur in 2018 keerde Van Beusekom terug bij de AFM, waar hij van 2003 tot 2010 al werkzaam was. Hij bekleedde er leidinggevende posities op het gebied van toezicht op grote financiële ondernemingen en strategische analyse. Eerder was hij strategieconsultant bij The Boston Consulting Group. Bij de AFM is hij gestart met de focus op domeinoverstijgend toezicht en vernieuwing om haar toezicht meer data- en technologiegedreven te maken. Van 1 september 2019 tot 1 februari 2020 is hij waarnemend voorzitter geweest.

Van Beusekom is gericht op het bijdragen aan organisaties die publieke waarde creëren. Zijn focus ligt daarbij op verandering die de effectiviteit van deze organisaties vergroot. Met zijn ervaring in verschillende rollen acteert hij als een aanjager van vernieuwing in het toezicht. Van Beusekom studeerde economie in Amsterdam. Hij behaalde een MBA aan INSEAD in Fontainebleau.

Hanzo van Beusekom is getrouwd en heeft twee kinderen.

Portretfoto Hanzo van Beusekom

Extra portretfoto Hanzo van Beusekom

Jos Heuvelman (1962)

Jos Heuvelman trad op 1 september 2018 toe tot het bestuur van de AFM. Binnen het bestuur is hij verantwoordelijk voor het toezicht op de retailmarkt. Deze omvat lenen, sparen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het AFM- toezicht op asset management. Heuvelman is lid van de Board of Supervisors en de Managing Board van ESMA, waar hij ook voorzitter is van de vaste commissie Senior Supervisors Forum.

Heuvelman was daarvoor ruim dertig jaar werkzaam bij De Nederlandsche Bank (DNB). Hij bekleedde er verschillende managementfuncties, op zowel nationaal als internationaal niveau. Zo was hij centrale bankier en toezichthouder op de financiële sector. Voor zijn benoeming bij de AFM was Heuvelman directeur van de divisie bij DNB die dagelijks toezicht houdt op de zes grote Nederlandse banken.

Gedurende zijn loopbaan bij DNB hield Heuvelman zich al veelvuldig bezig met verschillende sectoren op de financiële markten: banken, verzekeraars, pensioenfondsen, investeringsmaatschappijen en vermogensbeheerders. Hij speelde er bovendien een leidende rol in grote verandertrajecten, waaronder de komst van de Europese bankenunie. Ook leidde hij diverse internationale werkgroepen.

Met drie decennia aan ervaring in centraal bankieren en financieel toezicht heeft Heuvelman de passende opdracht om het toezicht van de AFM in de retailmarkt verder te versterken.

Heuvelman studeerde econometrie in Groningen en economie in Amsterdam. Ook behaalde hij een mastergraad in financieel risicomanagement aan de NYU Stern School of Business.

Jos Heuvelman is getrouwd en heeft drie kinderen.

Portretfoto Jos Heuvelman

Extra portretfoto Jos Heuvelman

Linda Sas (1972)

Linda Sas is per 1 mei 2021 aangetreden als bestuurslid intern bedrijf. Als non-statutaire bestuurder houdt zij zich bezig met de Operations portefeuille. Hieronder vallen de afdelingen Informatie Management, Human Resources & Facilitair bedrijf, Planning Control & Financiën, Compliance Integriteit en Risicomanagement en het Bestuursbureau.

Sas zat van 2013 tot 2020 in de directieraad van Ymere als directeur Concernzaken. Zij stuurde daar alle ondersteunende afdelingen aan en was verantwoordelijk voor de transformatie van Ymere, het wendbaar, innovatief en resultaatgericht maken van de organisatie en het implementeren van de meerjarenstrategie. Van 2008 tot 2013 werkte zij in diverse leidinggevende en programmarollen bij KPN. Altijd op het scheidsvlak van HR, IT, Innovatie, Finance en de business.

Sas heeft de afgelopen jaren diverse rollen vervuld, zowel profit als non profit, en heeft ruime ervaring in het ontwerpen en doorvoeren van duurzame veranderingen binnen organisaties. Haar leiderschapsstijl kenmerkt zich door verbinding, werken vanuit een visie en het motiveren en inspireren van mensen. Het laatste jaar werkte ze voor het COA, waar zij onder andere verantwoordelijk was voor het verbeteren van de opvang en begeleiding, het wendbaar maken van de organisatie en het cultuurtraject Doelgericht aan de slag.

Sas heeft de Hoge Hotelschool in Den Haag afgerond en studeerde vervolgens Bedrijfskunde aan de Open Universiteit. Na de Hotelschool is zij volgens gestart als financieel trainee bij ABNAMRO en werkte enkele jaren bij UPC en Heineken.

Linda Sas is getrouwd en heeft twee kinderen.

Portretfoto Linda Sas

Extra portretfoto Linda Sas