Go to content

Bestuurskosten en -uitgaven

De AFM publiceert bij bestuursbesluit elk half jaar een overzicht van bepaalde kosten en uitgaven van het bestuur. Aan het begin van het jaar publiceren we een overzicht van de eerste zes maanden van het voorafgaande jaar. Halverwege het jaar volgt het overzicht over de laatste zes maanden van het voorafgaande jaar.

Declaraties bestuur eerste helft 2023

Hier vindt u een overzicht van de kosten die het bestuur heeft gedeclareerd

Declaraties bestuur tweede helft 2022

Hier vindt u een overzicht van de kosten die het bestuur heeft gedeclareerd

 

Declaraties bestuur eerste helft 2022

Hier vindt u een overzicht van de kosten die het bestuur heeft gedeclareerd 

Declaraties bestuur tweede helft 2021

Hier vindt u een overzicht van de kosten die het bestuur heeft gedeclareerd.

Declaraties bestuur eerste helft 2021

Hier vindt u een overzicht van de kosten die het bestuur heeft gedeclareerd.

Declaraties bestuur tweede helft 2020

Hier vindt u een overzicht van de kosten die het bestuur heeft gedeclareerd.

Declaraties bestuur eerste helft 2020

Hier vindt u een overzicht van de kosten die het bestuur heeft gedeclareerd.

Declaraties bestuur tweede helft 2019

Hier vindt u een overzicht van de kosten die het bestuur heeft gedeclareerd.

Declaraties bestuur eerste helft 2019

Hier vindt u een overzicht van de kosten die het bestuur heeft gedeclareerd.

Declaraties bestuur tweede helft 2018

Hier vindt u een overzicht van de kosten die het bestuur heeft gedeclareerd.

 

Declaraties bestuur eerste helft 2018

Hier vindt u een overzicht van de kosten die het bestuur heeft gedeclareerd.

Declaraties bestuur tweede helft 2017

Hier vindt u een overzicht van de kosten die het bestuur heeft gedeclareerd.