Go to content

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken en staat het bestuur met raad ter zijde. 

De raad moet onder andere de volgende zaken goedkeuren:

 • het middellangetermijnbeleidsplan;
 • de begroting, jaarrekening en het jaarverslag
 • het aanbrengen van materiële wijzigingen in de organisatiestructuur

Wie zitten er in de raad van toezicht?

De minister van Financiën benoemt en ontslaat de leden van de raad van toezicht. De raad zelf draagt nieuwe leden voor om te worden benoemd. De raad bestaat uit de volgende personen:

 • S. (Sander) Dekker (voorzitter)
 • W.M. (Willemijn) van Dolen (vicevoorzitter)
 • L. (Leontine) van der Goes
 • R.G.J. (Rob) Langezaal
 • D.W. (David) Voetelink

Nevenfuncties

Hieronder volgt een overzicht van de nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de raad van toezicht.

S. (Sander) Dekker

Bestuurder Maasstadziekenhuis Rotterdam
Eigenaar DKKR Strategy & Consulting
Senior Research Fellow, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 
Lid Permanent Scoutingcommissie van de VVD

 

W.M. (Willemijn) van Dolen

Hoogleraar marketing Universiteit van Amsterdam
Bestuurslid grachtenfestival

L.(Leontine) van der Goes

Eigenaar/consultant Onwards Strategy
Voorzitter raad van toezicht van het Internationaal Theater Amsterdam
Vicevoorzitter en lid van de auditcommissie van het Verzetsmuseum Amsterdam
Voorzitter van het bestuur van de Amsterdamsche kring
Voorzitter bestuur Stichting de tienduizend dingen

 

R.G.J. (Rob) Langezaal

Eigenaar van ‘LanBon bedrijfsadvies en coaching’
Adviseur van Burgy restauratie bouwbedrijf BV
Sparringpartner IMK Sparren
Lid raad van advies Newton Energy
Lid bestuur stichting 155

D.W. (David) Voetelink

Lid raad van toezicht Flevoziekenhuis Almere
Voorzitter raad van toezicht, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg
Lid college van bestuur Nijenrode
 

Kosten en uitgaven

De AFM plaatst een halfjaarlijks overzicht van declaraties van de raad van toezicht op de website met een vertraging van 6 maanden.. (Vanaf de 2de helft 2019 zijn er geen relevante declaraties die gepubliceerd dien(d)en te worden)

Aan het begin van het jaar wordt het overzicht van de eerste 6 maanden van het voorafgaande jaar gepubliceerd. Halverwege het jaar volgt het overzicht over de laatste 6 maanden van het voorafgaande jaar. Onder kosten en uitgaven vallen:

 • verblijfskosten tijdens binnenlandse en buitenlandse dienstreizen (maaltijden, drankjes en overnachtingen inclusief fooien)
 • declaraties van uitgaven die niet vallen onder de hierboven genoemde posten (bijvoorbeeld relatiegeschenken).
Hierbij past de AFM de leidraad toe die het ministerie van Algemene Zaken bij het publiceren van declaraties van bewindslieden hanteert. In dit geval gaat het om de naam en de adresgegevens van het overnachtingadres. Een aantal algemene gegevens is onleesbaar gemaakt:
 • parafen en handtekeningen
 • de namen van personen anders dan leden van het bestuur
 • de bedrijfsgegevens van het ingezette reisbureau.