Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken en staat het bestuur met raad ter zijde. 

De raad moet onder andere de volgende zaken goedkeuren:

 • het middellangetermijnbeleidsplan;
 • de begroting, jaarrekening en het jaarverslag
 • het aanbrengen van materiële wijzigingen in de organisatiestructuur

Wie zitten er in de raad van toezicht?

De minister van Financiën benoemt en ontslaat de leden van de raad van toezicht. De raad zelf draagt nieuwe leden voor om te worden benoemd. De raad bestaat uit de volgende personen:

 • M.J. (Martin) van Rijn (voorzitter)
 • W.M. (Willemijn) van Dolen (vicevoorzitter)
 • R.G.J. (Rob) Langezaal
 • D.W. (David) Voetelink

Nevenfuncties

Hieronder volgt een overzicht van de nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de raad van toezicht.

M.J. (Martin) van Rijn

voorzitter Aedes
voorzitter Stichting Forum voor stedelijke vernieuwing
voorzitter raad van toezicht Stichting Luxor Theater Rotterdam
lid raad van advies Nationaal Indië Monument
lid bestuur Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam
voorzitter Commissie Grens Overschrijdend Gedrag Omroepen

W.M. (Willemijn) van Dolen

hoogleraar marketing Universiteit van Amsterdam
bestuurslid grachtenfestival
Lid raad van toezicht Analytics for a Better World Institute

R.G.J. (Rob) Langezaal

eigenaar van ‘LanBon bedrijfsadvies en coaching’
adviseur van Burgy restauratie bouwbedrijf BV
sparringpartner IMK Sparren

D.W. (David) Voetelink

voorzitter raad van toezicht, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg
Lid van het bestuur (CFO) Haaglanden Medisch Centrum (tijdelijke functie)

Kosten en uitgaven

De AFM plaatst een halfjaarlijks overzicht van declaraties van de raad van toezicht op de website met een vertraging van 6 maanden. Aan het begin van het jaar wordt het overzicht van de eerste 6 maanden van het voorafgaande jaar gepubliceerd. Halverwege het jaar volgt het overzicht over de laatste 6 maanden van het voorafgaande jaar. Onder kosten en uitgaven vallen:

 • verblijfskosten tijdens binnenlandse en buitenlandse dienstreizen (maaltijden, drankjes en overnachtingen inclusief fooien)
 • declaraties van uitgaven die niet vallen onder de hierboven genoemde posten (bijvoorbeeld relatiegeschenken).
Hierbij past de AFM de leidraad toe die het ministerie van Algemene Zaken bij het publiceren van declaraties van bewindslieden hanteert. In dit geval gaat het om de naam en de adresgegevens van het overnachtingadres. Een aantal algemene gegevens is onleesbaar gemaakt:
 • parafen en handtekeningen
 • de namen van personen anders dan leden van het bestuur
 • de bedrijfsgegevens van het ingezette reisbureau.