Go to content

Houdt de AFM toezicht op mijn organisatie?

Uw organisatie valt onder het toezicht van de AFM als uw organisatie geld- of goederenkrediet aanbiedt. Niet alle financiële diensten met betrekking tot krediet vallen onder toezicht van de AFM. De financiële diensten die niet onder toezicht vallen, zijn opgesomd in artikel 1:20 Wft.
 
Kredietaanbieders onder toezicht van de AFM hebben een vergunning nodig of moeten hiervan zijn vrijgesteld.

Waarom houdt de AFM toezicht op kredietaanbieders?

Wij houden toezicht om de consumenten te beschermen tegen leningen die niet verantwoord zijn. Consumenten moeten na het betalen van de rente en aflossing altijd voldoende geld overhouden om van te leven. Daarnaast kijkt de AFM of een kredietaanbieder voldoende transparant is over zijn dienstverlening. Een consument moet zich een goed beeld kunnen vormen van het aanbod van de kredietverstrekker.