Go to content

Register datarapporteringsdienstverleners

Een datarapporteringsdienstverlener is degene die een datarapporteringsdienst verleent. Deze categorie is onderverdeeld in APA’s, ARM’s en CTP’s.

  • Een APA verleent diensten op het gebied van publicatie van transactiemeldingen namens beleggingsondernemingen.
  • Een CTP verleent diensten op het gebied van het verzamelen van marktdata die door handelsplatformen (en via APA’s) openbaar wordt gemaakt.
  • Een ARM verleent diensten op het gebied van het rapporteren van bijzonderheden van transacties aan nationale toezichthouders of aan ESMA namens beleggingsondernemingen.

Geautoriseerde datarapporteringsdienstverleners

Op dit moment staan er geen datarapporteringsdienstverleners onder AFM toezicht