Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Auditkantoren uit andere lidstaten

Dit register bevat de gegevens van auditkantoren uit andere lidstaten en haar auditors. Deze auditkantoren zijn gerechtigd controles uit te voeren in Nederland waartoe zij in het land van herkomst ook gerechtigd zijn.

Register

De AFM houdt op basis van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) het register bij van auditkantoren uit andere lidstaten.

Meer informatie

De informatie die is opgenomen in dit register, is de informatie zoals verstrekt door de auditorganisaties. Controleverklaringen afgegeven door auditorganisaties die in dit register staan ingeschreven, hebben rechtsgevolg in Nederland, ongeacht de vermelde status van de registratie.

Veelgestelde vragen

Waar moeten auditkantoren uit andere EU/EER-lidstaten aan voldoen om in Nederland een registratie te krijgen om wettelijke controles te mogen uitvoeren?

Bij registratie in Nederland moet de AFM nagaan of het auditkantoor in het vestigingsland beschikt over een vergunning. De AFM controleert of het auditkantoor een vergunning heeft, maar geeft zelf geen vergunning.

Verder beoordeelt de AFM of de externe accountants beschikken over de juiste papieren om in Nederland de verantwoordelijkheid te mogen dragen om wettelijke controles uit te voeren.

Bij het uitvoeren van de wettelijke controles in Nederland moeten auditkantoren uit andere EU-lidstaten namelijk gebruik maken van een in Nederland toegelaten accountant: 

  • Dit is een accountant die in het Nederlands accountantsregister van de NBA is ingeschreven als tekeningsbevoegde accountant. 
  • Of een accountant die in een andere EU/EER-lidstaat wettelijke controles mag verrichten en vervolgens van de NBA een Nederlandse verklaring van vakbekwaamheid heeft verkregen.

Mogen geregistreerde auditkantoren uit andere EU/EER-lidstaten in Nederland ook OOB’s controleren?

Als een auditkantoor in zijn vestigingsland wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB) mag verrichten, dan mag het auditkantoor dit ook in Nederland na een registratie bij de AFM. 

Bij Nederlandse accountantsorganisaties gelden aanvullende eisen om een OOB te mogen controleren, zoals het hebben van een raad van commissarissen, en zijn beleidsbepalers en commissarissen onderworpen aan geschiktheidstoetsingen door de AFM. In verschillende andere Europese lidstaten gelden deze extra eisen niet. 

Wie houdt toezicht op auditkantoren uit andere lidstaten die in Nederland een registratie hebben?

Op basis van Europese regelgeving zijn auditkantoren onderworpen aan periodieke kwaliteitsbeoordelingen door de toezichthouder in de lidstaat van herkomst waar het auditkantoor is toegelaten voor het verrichten van wettelijke controles. 

Het toezicht op de Nederlandse wettelijke controles die door de auditkantoren worden uitgevoerd, ligt bij de AFM. Dat betekent dat de AFM individuele wettelijke controles kan onderzoeken op de naleving van daarvoor geldende vereisten.

De AFM kan bevindingen ten aanzien van individuele wettelijke controles verstrekken aan de toezichthoudende instantie in de lidstaat van herkomst, die de bevindingen kan betrekken in haar toezicht op het auditkantoor, bijvoorbeeld voor het toezicht op het stelsel van kwaliteitsbeheersing van het auditkantoor.