Auditkantoren uit andere lidstaten

Dit register bevat de gegevens van auditkantoren uit andere lidstaten en haar auditors. Deze auditkantoren zijn gerechtigd controles uit te voeren in Nederland waartoe zij in het land van herkomst ook gerechtigd zijn.

Register

De AFM houdt op basis van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) het register bij van auditkantoren uit andere lidstaten.

Meer informatie

De informatie die is opgenomen in dit register, is de informatie zoals verstrekt door de auditorganisaties. Controleverklaringen afgegeven door auditorganisaties die in dit register staan ingeschreven, hebben rechtsgevolg in Nederland, ongeacht de vermelde status van de registratie.