Auditkantoren uit andere lidstaten

Een auditkantoor uit een andere lidstaat die in dat land wettelijke controles mag verrichten, moet zich registeren bij de AFM om dat ook in Nederland te mogen doen.

Alleen wettelijke controles die u ook in andere lidstaat mag uitvoeren

U mag na registratie alleen die wettelijke controles uitvoeren in Nederland die u ook in de andere lidstaat uitvoert. Als u daar wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB) mag uitvoeren, mag dat na registratie ook in Nederland. Als u daar geen wettelijke controles bij OOB’s mag uitvoeren, mag dat ook niet in Nederland.

Meld externe accountant(s) aan voor registratie

U meldt voor de registratie de externe accountant(s) aan die verantwoordelijk zijn voor de wettelijke controles die u in Nederland wilt uitvoeren. Dat kunnen zijn: een registeraccountant of accountants-administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid die in het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is ingeschreven of een accountant die in een andere lidstaat wettelijke controles mag verrichten en die beschikt over een verklaring van vakbekwaamheid van de Commissie eindtermen accountantsopleiding.

Kosten voor aanvraag

Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van de registratie. U betaalt eenmalige kosten van €5.000. Vanaf het moment dat u geregistreerd bent, betaalt u jaarlijks een bijdrage aan onze toezichtkosten. De hoogte van dat bedrag volgt uit de Regeling bekostiging financieel toezicht voor het betreffende kalenderjaar.

Informatie in openbaar register

Zodra een auditkantoor uit een andere lidstaat is geregistreerd, nemen we dat op in ons openbare register. Wij nemen de informatie op die u aan ons doorgeeft. U bent dus ook zelf verantwoordelijk voor de juistheid van die informatie.

Geef wijzigingen in uw gegevens door

Als de gegevens wijzigen die u bij of na uw registratieaanvraag doorgaf, moet u dat meteen aan ons doorgeven.