Go to content

Rapporten en publicaties

Wij brengen regelmatig (onderzoeks)rapporten en andere publicaties uit die betrekking hebben op ons toezicht op accountantsorganisaties.

(Onderzoeks)rapporten en publicaties

Marktaandeel wettelijke controles verschuift verder van grote naar middelgrote en kleinere accountantsorganisaties 16-11-2023

Scherpere houding accountants nodig bij frauderisicoanalyse 8-6-2023

Voor 2024 nog grote stappen nodig in duurzaamheidsinformatie jaarverslaggeving 30-3-2023

Reguliere vergunninghouders accountancysector moeten direct aan de slag met verbeteren clientacceptatieproces 15-12-2022

Nieuwe data-analyse geeft inzicht in marktontwikkelingen accountantsorganisaties 22-11-2022

Samenwerking bij uitvoering van wettelijke controles vereist waarborgen 1-9-2022

Grip op kwaliteit - onderzoek naar intern kwaliteitsonderzoek en wettelijke controles van OOB-accountantsorganisaties 9-12-2021

Onderzoek naar materialiteit in de controle van de jaarrekening 23-11-2021

Onderzoek naar de impact en werkwijze van rvc's van OOB-accountantorganisaties 13-10-2021

Accountantsorganisaties kunnen beheersing corruptierisico’s verbeteren 20-5-2021

Data-analyse bij niet-OOB-accountantsorganisaties: uitvoering laag aantal wettelijke controles verhoogt kans op onvoldoende kwaliteit 2-2-2021

Big4-accountantsorganisaties op goede weg met randvoorwaarden voor kwaliteit 15-7-2020

Grote verschillen in kwaliteitsslag overige OOB-accountantsorganisaties 14-11-2019

AFM biedt handvatten beheersing integriteitsrisico’s accountantsorganisaties 17-10-2019

Trendanalyse kwaliteitswaarborgen bij niet-OOB-accountantsorganisaties 14-06-2019

AFM biedt accountantsorganisaties praktische handvatten voor een kwaliteitsgerichte cultuur 09-05-2019

AFM verkent kwetsbaarheden in structuur accountancysector 21-11-2018