Go to content
""
Nieuws 22/11/22

Nieuwe data-analyse geeft inzicht in marktontwikkelingen accountantsorganisaties

De wettelijke controle van de jaarrekening wordt nu in meerderheid (55%) uitgevoerd door accountantsorganisaties met een reguliere vergunning (AO’s-RV). Het marktaandeel van de grotere OOB-accountantsorganisaties (AO’s-OOB) is gedaald van 60% in 2014 naar 45% in 2021. Dit en meer blijkt uit het rapport ‘Sector in beeld 2022’, dat de AFM dit jaar voor het eerst publiceert. AFM gebruikt deze informatie als bouwsteen om toezichtactiviteiten te prioriteren.

In het kort

• Gelijkblijvend aantal wettelijke controles door minder accountantsorganisaties uitgevoerd
• Accountantsorganisaties met reguliere vergunning verrichten nu meerderheid wettelijke controles
• Dalende trend inzet van kwaliteitswaarborgen is gekeerd
• Belangrijk voor sector om accountantsberoep aantrekkelijk te houden
• Sector in Beeld geeft inzichten op basis van data van alle accountantsorganisaties met vergunning

 

Gelijkblijvend aantal wettelijke controles door minder accountantsorganisaties uitgevoerd

Jaarlijks worden er ongeveer 20.000 wettelijke controles verricht. Deze worden uitgevoerd door 261 accountantsorganisaties. Vanaf 2014 daalt het aantal organisaties dat hiertoe bevoegd is. De controlecapaciteit daalt niet per se met deze trend mee, doordat accountantsorganisaties bijvoorbeeld samengaan of zich aansluiten bij samenwerkingsverbanden met een vergunning.

Accountantsorganisaties met reguliere vergunning verrichten nu meerderheid wettelijke controles

Waar in 2014 de AO’s-OOB nog meer dan 60% van de wettelijke controles verrichtten, is dit beeld per ultimo 2021 omgekeerd en verrichten de AO’s-RV inmiddels ruim 55% van de wettelijke controles. Om inzicht te krijgen in hoe het client- en opdrachtacceptatieproces bij de AO’s-RV verloopt, heeft de AFM dit jaar onderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan worden medio december gepubliceerd.

Grafiek wettelijke controles

Marktaandeel verschuift van AO’s-OOB naar AO’s-RV, sector consolideert (bron: AFM Monitor, Register, 2014-2021)


Dalende trend inzet van kwaliteitswaarborgen is gekeerd

De dalende trend in het aantal Interne KwaliteitsOnderzoeken (IKO's) en Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordelingen (OKB’s) is gekeerd; sinds 2021 worden ze weer vaker uitgevoerd. Ook in 2023 blijft de AFM aandacht besteden aan de inzet van kwaliteitswaarborgen.

Belangrijk voor sector om accountantsberoep aantrekkelijk te houden

Er is een toenemend spanningsveld tussen enerzijds de uitstroom als gevolg van demografische ontwikkelingen, accountants die een carrière buiten het openbaar beroep kiezen en een stagnerende instroom van accountancystudenten, en anderzijds een toenemende vraag naar externe accountants als gevolg van de verbreding van de scope van de audit en een toenemende aandacht voor thema’s als fraude, discontinuïteit en duurzaamheid. AFM is hierover in gesprek met de sector.

Sector in Beeld geeft inzichten op basis van data van alle accountantsorganisaties met vergunning

Jaarlijks leveren de accountantsorganisaties die wettelijke controles uitvoeren, data aan bij de AFM. Deze informatie wordt gebruikt om een beter beeld te krijgen van de ontwikkelingen en risico’s in de markt. Voor de AFM fungeert dit ook als bouwsteen om toezichtactiviteiten te prioriteren. ‘Sector in Beeld’ is een aanvulling op AFM Trendzicht.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.