Go to content
""
Nieuws 15/12/22

Reguliere vergunninghouders accountancysector moeten direct aan de slag met verbeteren clientacceptatieproces

Accountantsorganisaties met een reguliere vergunning moeten snel aan de slag met het verbeteren van hun cliëntacceptatieproces, een belangrijke eerste kwaliteitswaarborg voor het uitvoeren van een goede wettelijke controle. Dat blijkt uit het eerste toetsende AFM-onderzoek (pdf, 1.4 MB), sinds zij vanaf 2022 direct onder het toezicht van de AFM vallen.

In het kort

  • Goede client- en opdrachtaanvaarding/continuering (CEAC) essentieel startpunt
  • Bij 18 van 30 accountantsorganisaties CEAC-beleid niet op orde 
  • 71 van de 83 CEAC’s zijn nu onvoldoende uitgevoerd
  • Verbeteringen in CEAC nodig, accountantsorganisaties moeten aan de slag
  • AFM ziet naast verbeterpunten ook goede voorbeelden

Goede client- en opdrachtaanvaarding/continuering (CEAC) essentieel startpunt wettelijke controle

Onderdeel van de ‘client and engagement acceptance or continuance’ (CEAC) is om vooraf de onafhankelijkheid te waarborgen van de accountant, zodat er bijvoorbeeld voldoende afstand is tussen controle en adviesdiensten. Ook de integriteit van controlecliënten en het beschikbaar stellen van voldoende tijd, middelen en gekwalificeerd personeel, worden tijdens dit proces beoordeeld.Bij 18 van 30 onderzochte accountantsorganisaties met reguliere vergunning CEAC-beleid niet op orde

Helder en duidelijk CEAC-beleid moet borgen dat de uitvoering voldoet aan de regels en consistent gebeurt. Wanneer het beleid niet voldoet, blijkt de uitvoering van de CEAC ook zelden in orde.

71 van de 83 onderzochte CEAC’s zijn onvoldoende uitgevoerd

Voor 54 van deze 71 wettelijke controles is de beoordeling onvoldoende en/of niet tijdig. Voor 17 van deze 71 wettelijke controles is de beoordeling zelf onvoldoende, maar is er indien nodig wel een maatregel getroffen om een risico af te dekken en is de beoordeling tijdig. Een CEAC is een belangrijke waarborg voor kwaliteit. We hebben in dit onderzoek de kwaliteit van de wettelijke controles niet onderzocht.

Verbeteringen in CEAC zijn noodzakelijk, reguliere vergunninghouders moeten direct aan de slag

De AFM verwacht dat verbeteringen in de CEAC voor alle accountantsorganisaties met een reguliere vergunning gelden, omdat een representatieve afspiegeling van hen in het onderzoek is betrokken. De AFM zal de komende jaren de kwaliteitsverbetering voor de CEAC actief volgen en zo nodig haar toezichtactiviteiten hierop afstemmen.

AFM ziet naast verbeterpunten ook goede voorbeelden

De AFM heeft ook goede voorbeelden gezien van het beleid en uitvoering van (een deel van) de CEAC. Deze zijn samen met de verbeterpunten opgenomen in het rapport, zodat accountantsorganisaties van elkaar kunnen leren. AFM organiseert een ronde tafel met de 30 accountantsorganisaties die in het onderzoek betrokken waren en een tweetal Webinars, om dit te ondersteunen.

 

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.